Telefon

01 434 25 70

E-pošta

svetovalnica.up@siol.net

Uradne ure

Pon, tor, čet, pet: 10 - 14; Sre: 14 - 18

Informacijska pisarna

Tukaj se srečamo prvič. Uvodni pogovor ima naravo svetovalnega pogovora, tukaj prisluhnemo vaši situaciji, opredelimo težave ter preverimo vse možnosti, ki so na voljo za preskok ovir oz. za izhod iz težav. Nudimo celostne informacije o problematiki zasvojenosti, možnostih obravnave ter o programih v Sloveniji in tujini, ki le-to ponujajo. Na uvodnem srečanju se dogovorimo za obliko pomoči, ki vam najbolj ustreza. Delo poteka večinoma individualno po predhodnem dogovoru po telefonu, osebno ali po e-pošti: drustvo.up@siol.net .

Informacijska pisarna poteka v Ljubljani na sedežu društva, v Trbovljah v prostorih Centra za socialno delo Trbovlje ter v Črnomlju, prav tako v prostorih tamkajšnjega Centra za socialno delo.

Podpora mladim

Program deluje od marca 2005 in se ves čas kvalitativno nadgrajuje v skladu s spremembami v družbi. Program je namenjen mladim, ki se srečujejo s težavami pri odraščanju in odnosih z drugimi, ki eksperimentirajo z drogo in/ali alkoholom ter njihovim bližnjim osebam. Namen programa je opustitev uporabe vseh nedovoljenih, in v kolikor je to možno, tudi dovoljenih drog. Pozornost se v programu namenja tudi kompenzacijam. Končni cilj programa je sposobnost kvalitetnega preživljanja časa, zdrave zabave in zadovoljujoči odnosi. V program so vključeni tudi svojci mladostnika, z namenom opolnomočenja družine in mladostnika v njej ter, da bi skupaj osvojili tiste vzorce vedenj, ki omogočajo konstruktivnejše obvladovanje osebnih izzivov in tistih, ki prihajajo iz širšega okolja. Program poteka v obliki individualnih, družinskih in partnerskih svetovanj ter skupinskih aktivnosti (za mladostnike in starše). Družimo pa se na ustvarjalen, družaben, športen in z naravo povezujoč način. Sodelovanje sodelujoče spodbuja k razvijanju kvalitetnejših navad in prepoznavanju lastnih moči, k samospoštovanju in uresničevanju v odnosih, izobraževanju ali delu, pa tudi k zdravemu načinu zadovoljevanja svojih potreb.

Program za mlade poteka v Ljubljani in v Črnomlju.

Svetovalnica

Za vključitev v svetovalno-terapevtsko obravnavo v tem programu zadostuje izkazana potreba in/ali motivacija. V program Svetovalnica se lahko vključijo osebe, ki izkažejo potrebo po svetovalno-terapevtski pomoči zaradi težav, ki so na različne načine povezane z zasvojenostjo. V program Svetovalnica se lahko vključijo tudi še aktivni uživalci z visoko mero motivacije za vzpostavitev abstinence in nadaljnjo svetovalno terapevtsko delo. Program svetovalnice je namenjen tako zasvojenim kot tudi njihovim bližnjim ter predstavlja podporo pri pridobivanju novih odnosnih in doživljajskih izkušenj na poti proti bolj kvalitetnemu, odgovornemu in samostojnemu življenju. Program poteka v individualni in skupinski obliki, lahko pa tudi v obliki družinskega in partnerskega urejanja. Vključuje tudi različne oblike druženja in sodelovanja kot na primer družabne igre, izobraževalno pogovorne delavnice, športne, kulturne in ustvarjalne aktivnosti, ki jih izvajajo naši prostovoljci in zaposleni. Program poteka v Ljubljani in v Trbovljah.

Šola življenskih veščin

Je program predavanj strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih urejanja zasvojenosti. Predavanja in razgovori s strokovnjaki so vsak 3. torek v mesecu od septembra do junija. Program je namenjen izobraževanju in osveščanju svojcev ter zainteresirane javnosti. Predavanja so za udeležence brezplačna in odprta za javnost. Trajajo 3 šolske ure in vključujejo tudi diskusijo z aktivno udeležbo slušateljev.

Predavanja za strokovne delavce in prostovoljce so organizirana na pobudo učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Izvajajo jih strokovni delavci Društva “UP”.

Skupina za samopomoč

Poteka na Kersnikovi 3 v Ljubljani. Nudi podporo svojcem zasvojenih od prvega soočenja z drogo, dalje podporo ob uvidu v situacijo, motivacijske pogovore, pomoč pri načrtovanju in izpeljavi načrta za reševanje problema, podporo ob socialni rehabilitaciji v abstinenčnih programih vse do končne vključitve v normalno življenje. Srečanja so 2. in 4. delovni torek v mesecu od 19h do 21.30. Pokličite na našo telefonsko številko ali pošljite elektronsko pošto.