Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Programi & projekti

Vsak pozna nekoga
Projekt »Vsi poznamo nekoga« poudarja vseprisotnost zasvojenosti v naši družbi. Opozarja nas na dejstvo, da je zasvojenost del vsakdana mnogih, če ne ...
Več
Mladi in krepitev družin
Program je namenjen mladim od 12. do 24. leta in njihovim družinam, - ki že uporabljajo droge in druge psihoaktivne snovi bodisi redno ali ...
Več
Rastemo skupaj
Univerzalni mednarodni preventivni program za družine: DRUŠTVO »UP« & DIANOVA INTERNATIONAL
Več
Skupina za samopomoč
Poteka na Kersnikovi 3 v Ljubljani. Nudi podporo svojcem zasvojenih od prvega soočenja z drogo, dalje podporo ob uvidu v situacijo, motivacijske ...
Več
Šola življenskih veščin
Je program predavanj strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih urejanja zasvojenosti. Predavanja in razgovori s strokovnjaki so vsak 3. torek ...
Več
Svetovalnica
Za vključitev v svetovalno-terapevtsko obravnavo v tem programu zadostuje izkazana potreba in/ali motivacija. V program Svetovalnica se lahko ...
Več
Podpora mladim
Program deluje od marca 2005 in se ves čas kvalitativno nadgrajuje v skladu s spremembami v družbi. Program je namenjen mladim, ki se srečujejo s ...
Več
Informacijska pisarna
Tukaj se srečamo prvič. Uvodni pogovor ima naravo svetovalnega pogovora, tukaj prisluhnemo vaši situaciji, opredelimo težave ter preverimo vse ...
Več