Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Društvo UP

V UP-u nudimo brezplačne psihoterapije in svetovanja ter informiranja posameznikom, družinam, parom in mladostnikom, ki so se znašli v obremenjujoči situaciji, povezani z zasvojenostjo. V 30-ih letih smo z izvajanjem kakovostnih storitev pridobili na ugledu in prepoznavnosti naših programov ter tisočim postali zaUPanja vreden sopotnik k spremembam, ki omogočajo kakovostno življenje brez psihoaktivnih substanc.

Najbolj prepoznavna terapevtska in svetovalna programa društva sta programa “Svetovalnica” in »Pomoč mladim in krepitev družin«, tretji program pa je informativno-svetovalni, ki poteka v sklopu “Informacijske pisarne”.

V sklopu navedenih programov ponujamo in izvajamo sledeče aktivnosti:

 • psihosocialno svetovanje in psihosocialno obravnavo, prilagojeno specifičnim potrebam uporabnika/družine (izvajamo individualno, partnersko in družinsko obravnavo),
 • delo v skupinah za mladostnike, za svojce, abstinente,…
 • organiziramo mesečna izobraževanja za starše mladostnikov in splošno publiko (Šola za starše, Šola življenjskih veščin),
 • izvajamo preventivne izobraževalne delavnice za mlade po šolah in drugih ustanovah, ki so prilagojene glede na starost otrok,
 • spodbujamo/motiviramo k zmanjševanju uporabe/abstinenci in vključevanjem v družbo,
 • za vključene redno organiziramo izobraževalne, družabne, kulturne in ustvarjalne aktivnosti,
 • po potrebi pripravljamo na bolnišnično obravnavo in motiviramo za vstop v komuno,
 • organiziramo aktivnosti, ki povečujejo možnosti za samostojno, neodvisno življenje in povečujejo zaposljivost ter karierni razvoj,
 • ponujamo zagovorništvo v uradnih procesih,
 • ponujamo testiranja za prisotnost PAS v telesu,
 • organiziramo strokovna izobraževanja za strokovne delavce na področju socialnega varstva in partnerje,
 • promoviramo in spodbujamo zdrav ter odgovorni življenjski slog posameznika in zdrave odnose v družini.

»UP« je nevladna, neprofitna in nestrankarska humanitarna organizacija, s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na socialnovarstvenem področju (smo visokopražni program). Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993, s požrtvovalnim delom, predvsem prostovoljcev, se je razvilo v močno društvo s petimi redno zaposlenimi. 

Poslanstvo Društva »UP« je nuditi celostno informacijo o problemu zasvojenosti, osveščati javnost in s svojim terapevtskim delovanjem prispevati k reševanju tega problema. Naše poslanstvo je tudi motivirati čim večje število zasvojenih za vključitev v abstinenčne programe in s tem za življenje brez droge nuditi svetovalno pomoč pri ponovnem vključevanju v skupnost, doseganju zdravega življenjskega sloga mladim, ki se soočajo z zasvojenostjo, nekdanjim uživalcem, njihovim bližnjim in tudi skupnosti.

Vizija Društva »UP« je postati prepoznavni in vodilni pri strokovnem delu in pomoči zasvojenim osebam in njihovim svojcem ter ureditev problematike na sistemskem nivoju. V prihodnosti si želimo več povezanosti ter sodelovanja med inštitucijami, ki ponujamo pomoč zasvojenim osebam.

Društvo »UP« spodbuja vse pozitivne vrednote, ki bogatijo medsebojne odnose med zaposlenimi, uporabniki, starši, sovrstniki in okoljem, v katerem živimo. Z odgovornostjo za prihodnost spodbujamo strokovnost, kakovost, korektnost, doslednost, kreativnost v rešitvah, prijaznost, strpnost do drugačnih ter kritično mišljenje do drog ter alkohola in prevzemanje odgovornosti.

Glavni financer društva in vseh programov je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, program za mlade sofinancira Ministrstvo za zdravje, pomemben finančni podpornik programov pa je tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Svoj poklic opravljamo predano, z vsem sočutjem in nediskriminatornim pogledom na sočloveka. In tako bo tudi v prihodnje. Ker je tako dragoceno videti ljudi, ki se osvobodijo primeža droge in zopet svobodno zadihajo, ker je tako dragoceno verjeti v ljudi, nad katerimi so že vsi obupali, ker je tako dobro vnašati red in mir v kaos razčlovečenja, ki ga prinašajo nedovoljene droge.

Zaposleni

Anita GrbićPredsednica društva, svetovalka
Anita GrbićPredsednica društva, svetovalka
Nina MalecSvetovalka
Robin TurkSvetovalec
Tabita RuizSvetovalka
Tabita RuizSvetovalka