Telefon

01 434 25 70

E-pošta

svetovalnica.up@siol.net

Uradne ure

Pon, tor, čet, pet: 10 - 14; Sre: 14 - 18

»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije je nevladna, neprofitna in nestrankarska humanitarna organizacija, s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na socialnovarstvenem področju.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993, s požrtvovalnim delom, predvsem prostovoljcev, se je razvilo v močno društvo s petimi redno zaposlenimi. 

Poslanstvo Društva »UP« je nuditi celostno informacijo o problemu zasvojenosti, osveščati javnost in s svojim terapevtskim delovanjem prispevati k reševanju tega problema. Naše poslanstvo je tudi motivirati čim večje število zasvojenih za vključitev v abstinenčne programe in s tem za življenje brez droge nuditi svetovalno pomoč pri ponovnem vključevanju v skupnost, doseganju zdravega življenjskega sloga mladim, ki se soočajo z zasvojenostjo, nekdanjim uživalcem, njihovim bližnjim in tudi skupnosti.

Vizija Društva »UP« je postati prepoznavni in vodilni pri strokovnem delu in pomoči zasvojenim osebam in njihovim svojcem ter ureditev problematike na sistemskem nivoju. V prihodnosti si želimo več povezanosti ter sodelovanja med inštitucijami, ki ponujamo pomoč zasvojenim osebam.

Društvo »UP« spodbuja vse pozitivne vrednote, ki bogatijo medsebojne odnose med zaposlenimi, uporabniki, starši, sovrstniki in okoljem, v katerem živimo. Z odgovornostjo za prihodnost spodbujamo strokovnost, kakovost, korektnost, doslednost, kreativnost v rešitvah, prijaznost, strpnost do drugačnih ter kritično mišljenje do drog ter alkohola in prevzemanje odgovornosti.

Svoj poklic opravljamo predano, z vsem sočutjem in nediskriminatornim pogledom na sočloveka. In tako bo tudi v prihodnje. Ker je tako dragoceno videti ljudi, ki se osvobodijo primeža droge in zopet svobodno zadihajo, ker je tako dragoceno verjeti v ljudi, nad katerimi so že vsi obupali, ker je tako dobro vnašati red in mir v kaos razčlovečenja, ki ga prinašajo nedovoljene droge.