Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Šola življenskih veščin

Je program predavanj strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih urejanja zasvojenosti. Predavanja in razgovori s strokovnjaki so vsak 3. torek v mesecu od septembra do junija. Program je namenjen izobraževanju in osveščanju svojcev ter zainteresirane javnosti. Predavanja so za udeležence brezplačna in odprta za javnost. Trajajo 3 šolske ure in vključujejo tudi diskusijo z aktivno udeležbo slušateljev.

Predavanja za strokovne delavce in prostovoljce so organizirana na pobudo učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Izvajajo jih strokovni delavci Društva “UP”.