Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Svetovalnica

Za vključitev v svetovalno-terapevtsko obravnavo v tem programu zadostuje izkazana potreba in/ali motivacija. V program Svetovalnica se lahko vključijo osebe, ki izkažejo potrebo po svetovalno-terapevtski pomoči zaradi težav, ki so na različne načine povezane z zasvojenostjo. V program Svetovalnica se lahko vključijo tudi še aktivni uživalci z visoko mero motivacije za vzpostavitev abstinence in nadaljnjo svetovalno terapevtsko delo. Program svetovalnice je namenjen tako zasvojenim kot tudi njihovim bližnjim ter predstavlja podporo pri pridobivanju novih odnosnih in doživljajskih izkušenj na poti proti bolj kvalitetnemu, odgovornemu in samostojnemu življenju. Program poteka v individualni in skupinski obliki, lahko pa tudi v obliki družinskega in partnerskega urejanja. Vključuje tudi različne oblike druženja in sodelovanja kot na primer družabne igre, izobraževalno pogovorne delavnice, športne, kulturne in ustvarjalne aktivnosti, ki jih izvajajo naši prostovoljci in zaposleni. Program poteka v Ljubljani in v Trbovljah.