Plakat iz leta 2006 - CLEAN, ki se ga lahko oprimeš.