POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 NE PREZRITE - NE PREZRITE - NE PREZRITE - NE PREZRITE - NE PREZRITE - NE PREZRITE - NE PREZRITE

PREDAVANJA V »ŠOLI ZA STARŠE«, ki so odprta za vse, SMO pričeli 1. 9.

ob 19:00 uri

v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na Dalmatinovi 4, Ljubljana.

Na predavanja je vabljen vsak posameznik, ki ga tematika zanima!!! 

VESELIMO SE STREČANJA Z VAMI IN VESELI BOMO VAŠIH VPRAŠANJ! 

 

DATUM
1. december 2009

NASLOV PREDAVANJA
Kako ohranjati stik z otrokom

PREDAVATELJ
Dobnikar Tatjana, uni.dipl.soc.ped.
in družinska terapevtka

 


Vodenje naše zavesti pri razreševanju življenskih težav in konfliktov lahko zelo uspešno peljemo preko pogovorov in prav tako tudi z branjem knjig, člankov in zapisov drugih o svojih življenskih izkušnjah. Morda pa vam pride prav naslednji naslov knjige, ki jo priporočamo:

   Zoran Milivojević: Igre koje igraju narkomani

Zagotovo vam bo v pomoč!


Knjiga - Darko Žigon: DROGE

Sodobni  svet  se sooča z globalno epidemijo uporabe drog. Za današnji svet je  značilna  zloraba  prepovedanih  drog in drugih psihoaktivnih snovi, ki niso prepovedane in med katerimi sta najpogostejša tobak in alkohol, ki jih v  našem  prostoru  mnogokrat  preveč  brezskrbno  sprejemamo  kot del naše kulture. Predvsem  alkohol  kot  kulturno  sprejemljiva  droga  lahko  v kombinaciji z drugimi psihoaktivnimi substancami povzroči tudi nenadno smrt zaradi zastrupitve.Vsaka  knjiga ki je spisana na temo drog v slovenskem jeziku omogoča pretok znanja  s tega področja do vsega prebivalstva, kar je izredno pomembno, saj omogoča  več znanja med prebivalstvom in spreminja njihov odnos do drog in do  uporabnikov  drog. 

Ko  enkrat  poznate  problem, ga  je  veliko lažje reševati, ker  vaše rešitve  ne  temeljijo  na  strahu, ki  nam običajno zmanjšuje  možnosti za racionalno in uspešno ukrepanje. Ker ima knjiga tudi bogato slikovno opremo, je mogoče v njej praktično najti slike vseh drog, ki se trenutno lahko dobijo na črnem trgu v Sloveniji in širom po svetu.

www.cmi-int.si


VAŠA VPRAŠANJA - VAŠA VPRAŠANJA - VAŠA VPRAŠANJA - VAŠA VPRAŠANJA - VAŠA VPRAŠANJA 

 

 1. Katere aktivnosti so namenjene (mladim) udeležencem programa?

  1. podporno – terapevtska skupina: vsako drugo in četrto sredo ob 19.00h (približno 75 min)
  2. individualni terapevtski pogovori: po dogovru s terapevtom (praviloma v prvih dveh mesecih enkrat tedensko, kasneje manj pogosto (od 30 do 60 min)
  3. družinska srečanja: v prvih mesecih (do abstinence) vsaj enkrat mesečno, kasneje vsaj enkrat na dva meseca (od 40 do 60 min)
  4. strokovna predavanja: vsak prvi torek v mesecu ob 19.00
  5. urinska testiranja: praviloma nenajavljeno
  6. anamnestične aktivnosti: le izjemoma po dogovoru s terapevtom
  7. pisanje življenjepisa: konec prvega meseca

 2. Aktivnosti, ki so namenjene svojcem oz. ključnim bližnjim osebam udeležencev  (starši, partnerji, sorojenci, sovrstniki in drugi sorodniki):

  1. družinska srečanja: v prvih mesecih (do abstinence) vsaj enkrat mesečno, kasneje vsaj enkrat na dva meseca (od 40 do 60 min);
  2. podporno – terapevtska skupina: vsak tretji torek v mesecu ob 19.00;
  3. skupine za samopomoč: vsak drugi in četrti torek ob 19.00;
  4. strokovna predavanja: vsak prvi torek v mesecu ob 19.00;
  5. anamnestične aktivnosti: le izjemoma po dogovoru s terapevtom.

 1. Obvestilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi:

  V AVSTRIJI V DVEH TABLETKAH EKSTAZIJA ODKRILI NEVARNO SNOV PMA  Ljubljana, 9. julij 2009 - Agencija EU za droge opozarja, da so v Avstriji v dveh belih tabletkah ekstazija našli snov parametoksiamfetamin (PMA), ki je uvrščena med prepovedane snovi po seznamu Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971. Januarja letos so tovrstne tablete odkrili tudi v Nemčiji.

Zaužitje psihoaktivne snovi PMA ima vrsto škodljivih učinkov, med drugimi zvišanje telesne temperature, pospešen in nepravilen utrip srca, motnje dihanja, slabost, halucinacije, zamegljen vid in močan občutek omamljenosti, podoben omamljenosti z MDMA(ekstazi). Večina smrtnih primerov zaradi zaužitja snovi PMA, ki so jih v preteklosti zabeležili v ZDA, Kanadi in Avstraliji, je  povezana prav z nenadnim in zelo hitrim pregrevanjem telesa.

Kot opozarjajo strokovnjaki, so učinki PMA pogosto nepredvidljivi in se precej razlikujejo od posameznika do posameznika. Snov PMA ima v nizkih dozah podobne učinke kot nizka doza MDMAja, le da se učinek pojavi nekoliko kasneje, zato lahko posameznik v prepričanju, da je zaužil šibak ekstazi, v kratkem času zaužije še eno tableto PMA, da bi ojačal učinek, kar pa je zanj lahko usodno. Za PMA je značilno, da že rahlo povečanje doze privede do nastanka življenjsko ogrožujočih zapletov (vročinski udar, izjemno povišanje srčnega utripa in krvenga tlaka). Še posebej pa je nevarna hkratna uporaba snovi PMA in ekstazija (MDMA). Tablete PMA je običajno težko prepoznati, največkrat se prodajajo kot ekstazi.  Kot opozarja nevladna organizacija DrogArt, je zelo nevarno tudi hkratno zaužitje PMA in drugih stimulativnih drog. Še posebej je nevarna kombinacija PMA in mefedrona, saj imata obe drogi močno izraženo delovanje na zvišanje telesne temperature, ki pa je lahko za posameznega uporabnika usodna.

 


4.   Znanstvena študija opozarja na škodljive posledice pri mladostnikih, ki kadijo marihuano.

Organizacija Youngminds je izvedla raziskavo na vzorcu 787 oseb in ugotovila, da je imela kar polovica mladih uživalcev že stranske učinke, kot sta preganjavica in tako imenovani 'blackout'. Znanstveniki opozarjajo, da so možgani pri mladostnikih še bolj občutljivi in dovzetni za škodljive vplive kanabisa, saj se še razvijajo. Mladostniki, ki uživajo marihuano, so tako kar dvakrat bolj dovzetni za pojav duševnih bolezni, kot je na primer shizofrenija. Znanstveniki pozivajo k večjemu proučevanju vpliva marihuane na zdravje mladostnikov, saj je večina vseh raziskav zdaj potekala na vzorcu odraslih ljudi.

 


5.   Ali lahko sam/-a preverim, če se moj otrok (moj bližnji) drogira?

Ja, lahko. To lahko naredite povsem enostavno doma z urinskim testom in vam zato ni potrebno obiskati zdravnika. Kupite ga lahko tudi v naši informacijski pisarni na Miklošičevi 16 v času uradnih ur. Testna ploščica za urinski test, ki temelji na imunološkem principu kompetitivne vezave protiteles med konjugati droge in same droge, ki je lahko prisotna v vzorcu urina. Vsekakor pa nas lahko za vse informacije tudi pokličete na našo kontaktno telefonsko številko 01 434 25 70, nam pišete na e-poštni naslov ali pa nam vprašanja zastavite kar na forumu.
 

6.   Katere informacije o programu REINTEGRACIJA mi lahko še poveste?

1). Vstop v reintegracijsko fazo urejanja zasvojenosti je možen le po uspešno zaključeni drugi fazi in pozitivnem poročilu o zaključeni drugi fazi kateregakoli abstinenčnega programa (abstinenca je nujna vsaj leto dni)
 
2.) Program Reintegracija traja najmanj leto dni. Dolžina bivanja v Programu Reintegracija je odvisna od terapevtske poti uporabnika in jo določa strokovni team.
 
Program se deli na dva dela:
-         stanovanjski, ki traja okvirno od 6 mesecev do leto dni - 24 urno bivanje od po. do pet.,
-         nestanovanjski del - program iz domačega okolja, ki traja najmanj leto dni.
 
Stanovanjski del je razdeljen v dve fazi:
 1. faza: V tej fazi se uporabnik uvaja v pravila in hišni red reintegracijskega centra. Napisati mora svoj življenjepis, opraviti individualno in družinsko srečanje, izdelati mora svoj življenjski načrt in definirati svoje življenjske cilje s pomočjo terapevtov.
 1. faza: do zaključka stanovanjskega bivanja - V drugi fazi uporabnik začne aktivno iskati zaposlitev, urejati odnose z družino (če je v življenjskem načrtu ta cilj določen) in se odločiti za morebitno nadaljnje šolanje, prav tako pa delati na osebnostnih ciljih. Za prehod v nestanovanjski del vloži pisno prošnjo, ki jo obravnava strokovni team PR napiše evaluacijo dosedanjega dela v PR in jo predstavi na skupini. Po odobreni prošnji se vključi v drugi del programa.
Nestanovanjski del traja vsaj leto dni. 
Uporabnik(-ca) v tretji fazi živi samostojno življenje s službo/šolanjem in opravlja svoje dnevne obveznosti, obvezno enkrat tedensko prisostvuje terapevtski skupini in na seminarjih (sprva pogosteje, kasneje po dogovoru), se udeležuje reintegracijskih večerov (v primeru krajevne oddaljenosti – po dogovoru), se udeležuje individualne, družinske in partnerske terapije ter korektno opravlja vse dogovorjene terapevtske naloge. Ob koncu uporabnik/ca napove štirinajstdnevni odpovedni rok, naredi analizo svojega življenjskega načrta, predstavi skupini zaključno evalvacijo ter se pripravi na odhod. Pred odhodom opravi tudi zaključno družinsko srečanje, kjer skupaj s svojci pregleda prehojeno pot in nadaljnje cilje po zaključku programa.
 
Po uspešno opravljeni tretji fazi uporabnik(-ca) pridobi potrdilo o zaključku zdravljenja. Diplomo dobi na uradni podelitvi.

 


7.   Ali mi zaupate kakšne podrobnosti o Terapevtski skupnosti DIANOVA?

 Za slovenske uporabnike poteka program TS DIANOVA v naslednjih državah EU: v Belgiji, Italiji in na Portugalskem. Prva in druga faza potekata v državi, ki si jo izbere uporabnik,

tretjo fazo – program Reintegracije izvaja društvo UP in poteka v Ljubljani.

Glavni cilji prve faze so:

 •  prekinitev z drogami in vzpostavitev popolne abstinence,
 •  psihično okrevanje
 •  sprejemanje pravil skupnosti in vključevanje v skupino, prisostvovanje pri rednih aktivnostih – delovne navade, zdravo prehranjevanje, osebna higiena itd.

Glavni cilji druge faze so:

 •  graditev posameznikove osebnosti in osebnostna zrelost ter samostojnost
 •  učenje odgovornosti, samokontrola, samospoštovanje, družinski odnosi itd.

Življenje v skupnosti skupaj z odgovornostmi sestavlja odločilno fazo terapije: ponovno pridobitev svobode brez drog.
V terapevtski skupnosti DIANOVA poleg delovnih aktivnosti redno izvajajo tudi terapevtske aktivnosti. Posameznik poleg individualne obravnave tedensko prisostvuje na tematskih terapevtskih skupinah ter terapevtskih skupinah s tematiko po lastni izbiri. V prostem času se lahko uporabniki ukvarjajo tudi z organiziranimi športnimi aktivnostmi v samem centru, predvsem fitnes in nogomet.


8.   Kaj so prepovedane droge?

Prepovedane droge so psihoaktivne snovi, ki vplivajo na človekovo duševnost in telo in je njihova proizvodnja in promet z zakonom prepovedana. Mednje štejemo: opijate, marihuano, kokain, LSD, ekstazi in ostale droge, ki so navedene na seznamu, ki ga sprejme na predlog Ministra za zdravstvo Vlada republike Slovenije: http://www.mnz.si/slo/uks/mamila/mamila.html. Zanje je značilno, da povzročajo odvisnost, ki se kaže v tem, da mora oseba, ki jih uporablja, za isti učinek vzeti vedno večji odmerek. Rešitev je le popolna očiščenost in nejemanje.

 

Ste zasvojeni? Ste svojci zasvojenca? Poiščite nas.

Ker poznamo probleme in poznamo rešitve, nas pokličite za pomoč!

 

9.    Nekaj statističnih podatkov:

Uporabniki, ki pridejo k nam so moški in ženske vseh starostnih skupin, zasvojenci in njihovi svojci iz vse Slovenije. Do sedaj je bilo v vse programe v 16 letih vključeno čez 2000 družin. Po dejavnostih: 1.) Info pisarna, svetovalnice Ljubljana, Zagorje, Trbovlje: več kot 800 uporabnikov   2.) Skupina svojcev za samopomoč: (2x mesečno) 203 udeleženci 3.) organizacija in sprejemi na zdravljenje v mednarodno terapevtsko skupnost Dianova International in skupnost Valdinievole: 20 ljudi 4.) Terapevtska skupina za svojce: 8-15 svojcev na skupino (1x mesečno) 5.) Šola za starše (10 predavanj na leto med 25-45 ljudi na srečanje) 6.)starši staršem: 3-6 letno po 30-50 staršev    7.) Preventivne delavnice: 4-6x letno po več šolskih ur za največ 15 udeležencev. 8.) Svetovanja v zaporu: 3-5 uporabnikov.

Vabimo vas, da se pridružite veliki družini tistih, ki so se odločili za svobodno življenje brez odvisnosti. 

 


 10.   Denarna socialna pomoč: 

 

Vsakdo, ki se odloči za socialno rehabilitacijo je upravičen do denarne socialne pomoči. Znesek denarne socialne pomoči je izključno namenjen za plačevanje stroškov socialne rehabilitacije.
Za podrobnejše informacije si preberite spodnje besedilo.
 

Po Zakonu o socialnem varstvu se z denarno socialno pomočjo upravičencem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Šteje se, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, ki so po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost v višini minimalnega dohodka.

Od 1. julija 2009 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 226,80 evr.

 

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki nimajo dohodkov ali pa so ti pod zgornjo višino. Če dohodkov sploh nimajo, prejmejo navedeni znesek v celoti, sicer pa v višini razlike med lastnimi dohodki in navedenimi zneski. Poleg tega cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema. Slednje je pomembno zlasti za vse, ki lahko delajo in morajo biti zato prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, se vključevati v ponujene programe aktivne politike zaposlovanja ter biti tudi sami aktivni pri iskanju zaposlitve.
VIŠINA DENARNE SOCIALNE POMOČI
Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih dohodkov po Zakonu o socialnem varstvu, se določi v višini minimalnega dohodka. Osnovni znesek minimalnega dohodka, določen v zakonu, se usklajuje dvakrat letno, in sicer v juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij tekočega in v januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij-december preteklega leta po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije.

Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa zakon. Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim članom, in dohodki vseh družinskih članov.
 
Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana je v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določena po naslednjih merilih:
 • prva odrasla samska oseba v družini: 1
 • vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0,7
 • otrok do 18 let in polnoletni otrok, ki so ga starši dolžni preživljati zaradi rednega šolanja: 0,3.
Višina minimalnega dohodka za enostarševsko družino se poveča za 30 % osnovnega zneska minimalnega dohodka.

V primeru skupnega varstva in vzgoje otroka se višina minimalnega dohodka za otroka v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka in dodatek za enostarševsko družino iz prejšnjega odstavka določita v polovični višini.

Tako minimalni dohodek, do katerega je mogoče pridobiti denarno socialno pomoč, od 1. julija 2009 znaša:

 • za samsko osebo in prvo odraslo osebo v družini: 226,80 EUR
 • za vsako naslednjo odraslo osebo v družini: 158,76 EUR
 • za otroka: 68,04 EUR 
 • povišanje za enostarševsko družino: 68,04 EUR.
Denarne socialne pomoči se ne dodeli samski osebi oziroma družini, ki ima prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.
IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ
Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli v izrednih okoliščinah. To pomoč se lahko dodeli tudi v primerih, ko upravičenec sicer presega "cenzus" za dodelitev denarne socialne pomoči, a se je iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, znašel v položaju materialne ogroženosti. V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje, upravičenec pa je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena.

Upravičenec je dolžan v roku 15 dni po prejetju pomoči predložiti pristojnemu centru za socialno delo dokazila o porabi sredstev. Če tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, ni upravičen do enkratne izredne pomoči oziroma izredne pomoči 18 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči.

 
Poznamo dve kategoriji izredne denarne socialne pomoči:
 • za obdobje - dodeli se za obdobje, torej za materialno ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca
 • enkratna - podeli se v enkratnem znesku, ker gre za trenutno materialno ogroženost.
KRIVDNI RAZLOGI 
Ne glede na pomanjkanje sredstev za preživljanje oseba ni upravičena do denarne socialne pomoči, če se ugotovi, da je brez teh sredstev po svoji krivdi.
VLOGA ZA DENARNO SOCIALNO POMOČ
Vlogo za denarno socialno pomoč je treba vložiti pri pristojnem centru za socialno delo na posebnem obrazcu, priložiti pa je treba dokazila, ki so navedena na koncu obrazca. Obrazce lahko najdete in si jih natisnete NA SPLETNIH STRANEH CENTROV ZA SOCIALNO DELO IN NA SPLETNI STRANI MDDSZ.

Med prejemanjem denarne socialne pomoči je upravičenec v osmih dneh dolžan sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na prejemanje te pomoči (spremembe glede družinskih članov, dohodkov, ipd.).

 
O upravičenosti do denarne socialne pomoči izda pristojni center za socialno delo odločbo, zoper katero se upravičenec lahko pritoži na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

TRAJANJE PRAVICE
 • prvič se dodeli največ za tri mesece
 • ponovno se lahko dodeli največ za šest mesecev (odvisno od okoliščin; presodi jih uradna oseba na centru za socialno delo),
 • ko ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca (starost nad 60 let, bolezen ali invalidnost), se lahko dodeli največ za obdobje enega leta
 • upravičencu nad 60 let in tistemu, ki je trajno nezmožen za delo in je brez vsakršnih dohodkov oziroma prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan in sposoben preživljati, in živi doma, se dodeli trajna denarna socialna pomoč.
POVEČANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI
 • za dodatek za pomoč in postrežbo, če je upravičencu za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in te pomoči ne prejema iz drugega naslova
VIR: http://www.mddsz.gov.si/
 

11.  Še natančnejše informacije o pridobitvi in upravičenosti do denarne socialne pomoči najdete v Zakonu o socialnem varstvu, na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ...


 

12. Svetujemo Vam: Imejte NIČNO TOLERANCO do nasilja!

Smo razvita socialna bitja, kar v kontekstu nasilja pomeni, da smo se v zadnjem času veliko naučili o nasilju.
Predvsem verjamem, da ga znamo in zmoremo prepoznavati. Težavo vidim, da še vedno ne znamo spregovoriti o nasilju.
Po moji oceni je napočil čas, da se naučimo spregovoriti o nasilju. Ozavestiti moramo zavedanje, da v molku najbolj trpi žrtev, da ne molči samo žrtev temveč molčimo vsi.
V upanju, da se bomo opogumili spodaj objavljamo nekaj informacij o nasilju z namenom, da skupaj podiramo tabuje.
 
Nasilje v domačem okolju in partnerskih odnosih je bolj prikrito, zato ga je tudi teže prepoznati in preprečevati. Večina takšnega nasilja je storjenega v stanovanju. Med žrtvami je največ žensk, ki so s povzročiteljem v zakonskem ali zunajzakonskem razmerju.
Strokovne institucije (zdravstvene, socialne, pravosodne, izobraževalne, policija) podatkov o nasilju v družini ne vodijo koordinirano, zato je spremljanje pojavnosti nasilja nad ženskami v domačem okolju in partnerskih odnosih precej omejeno.
Po ocenah nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja in odpravljanja posledic nasilja nad ženskami, je v Sloveniji delež neprijavljenega nasilja, zlasti ko gre za nasilje v domačem okolju in partnerskih odnosih, mnogo višji od uradnih podatkov.  
Na razsežnosti nasilja kaže tudi potreba po razširitvi mreže zatočišč in drugih oblik pomoči za ženske in otroke, ki doživljajo nasilje v domačem okolju in partnerskih odnosih.
Ne moremo pa tudi mimo problema nasilja nad ženskami, pripadnicami ranljivih družbenih skupin (npr. starejše ženske, invalidke, pripadnice etničnih manjšin brez državljanstva), ki jim je pogosto onemogočen dostop do pomoči, bodisi zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi različnih administrativnih ovir.
Nasilje nad ženskami v Sloveniji ni več samo problem zasebne sfere, temveč je dobilo širše družbene razsežnosti s prepoznanjem potrebe po sistemski ureditvi preprečevanja nasilja nad ženskami v domačem okolju in partnerskih odnosih.
V prvi vrsti je potrebna interdisciplinarno usklajena obravnava žrtev nasilja v zakonodaji in v praksi. Zakonodaja in programi pomoči morajo sistemsko obravnavati žrtev, storilca, ukrepe strokovnih institucij in ozaveščanje širše družbe ter določati primerno pravno, socialno in drugo varstvo.
Zato sta pomembna stalno usposabljanje in izobraževanje različnih strokovnih kadrov, ki se srečujejo z žrtvami nasilja: policije, pravosodja, zdravstva, socialnega dela, šolstva, strokovnega svetovanja.
Poleg tega pa je potrebno v vseh ustreznih institucijah vzpostaviti koordinirano spremljanje podatkov o nasilju nad ženskami, s poudarkom na kazalcih, ki jih je sprejela Evropska unija.
Celoten sistem preprečevanja nasilja nad ženskami v domačem okolju in partnerskih odnosih mora temeljiti na ničelni strpnosti do vseh vrst nasilja.
Poleg tega pa se mora vrednostni sistem v slovenski družbi razvijati v smeri, kjer bo nasilje prepoznano kot nedopustno kršenje temeljnih človekovih pravic.
Zato je nujno načrtno ozaveščanje javnosti o problematiki nasilja v domačem okolju in partnerskih odnosih, predvsem pa vključevanje tematike nesprejemljivosti nasilja, nenasilnih načinov reševanja konfliktov, spoštovanja človekovih pravic ter razvoja osebnih in družbenih vrednot v šolske programe.
 

 13. POMOČ ZASVOJENCEM, ki so zašli v svet kriminala

Uživalce nedovoljenih drog mnogokrat zasvojenost pripelje tudi v svet kriminala. Zato UP Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije nudi med drugim tudi pomoč in svetovanja uživalcem prepovedanih drog, ki so v priporu ali pa že na prestajanju zaporne kazni. Prav tako nudimo pomoč in svetovanje njihovim svojcem (partnerjem, staršem in drugim domačim).

Pokličite nas na tel.: 01 434 25 70, ali nam pišite na drustvo.up@siol.net

za pomoč in svetovanje,

kako se spopasti s takim problemom in kako ga naprej reševati. 


 

14. POMOČ?!

Pravilno in pravočasno ukrepanje pomeni začetek poti do zdravljenja. Najbolj pomembno je, da svojci ob spoznanju, da je njihov bližnji zasvojen, najprej ozavestijo bistvo problema:

ZASVOJENOST JE BOLEZEN IN ZASVOJENEC JE BOLNIK. ZNAČILNO ZANJ JE, DA NIMA SVOJE VOLJE OZIROMA DA JE VSA NJEGOVA VOLJA PREDVSEM, NAJPREJ IN VEDNO PODREJENA NJEGOVI ZASVOJENOSTI Z MAMILI.

To ni več otrok, partner ali svojec, ki so ga nekoč poznali. Lahko obljubi tisoč stvari in tisti trenutek misli povsem iskreno, a na koncu se bo vsa njegova volja podredila fizični potrebi po drogi. Zasvojencev, ki so svoj problem odvisnosti rešili sami ali samo s pomočjo svojcev, je malo..

Ko svojci torej uvidijo, da je zasvojenec bolnik, morajo usmeriti vso energijo v pozitivne rešitve. Vsakršno zasliševanje, obtoževanje, očitki, zasledovanje in grožnje so nekoristni in nepotrebni. Medsebojno obtoževanje ne bo prav nič pomagalo. Treba je ohraniti mirne živce, združiti vse moči, izdelati skupna načela in stališča ter jih dosledno upoštevati.

Ponavadi traja kar nekaj časa, da se zasvojenec odloči za zdravljenje. V tem času mu svojci ne smejo dajati potuhe pri uživanju drog. Vsako stališče, ki ni odklonilno do njegovega zdajšnjega načina življenja, je potuha njegovi zasvojenosti. Edina učinkovita pomoč zasvojencu je nenehen pritisk, da bi se odločil za zdravljenje. Velikokrat ne gre brez ultimata – ali na zdravljenje ali pa naj si drugje uredi življenje po svoje. Svojcem tega prav gotovo ni lahko storiti, a edino tako lahko pospešijo celotni proces odločanja. Šele ko zasvojenec ne bo imel več potuhe in materialne pomoči svojcev, se bo prisiljen soočiti z vso bedo svoje zasvojenosti. Tako se bo laže odločil za zdravljenje. Svojci se nikoli ne smejo slepiti, da zasvojenec le eksperimentira, da je to prehodno obdobje in da se bo vse skupaj uredilo v nekaj tednih ali mesecih.

Kje je torej rešitev? »UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije se ukvarjamo s splošno problematiko zasvojenosti, od ozaveščanja ljudi do pomoči pri reševanju problematike zasvojenosti v družini in s socialno rehabilitacijo zasvojencev. 

INFORMACIJE O PROBLEMATIKI ZASVOJENOSTI, NAČINIH UREJANJA PROBLEMATIKE, RAZPOLOŽLJIVIH PROGRAMIH IN INDIVIDUALNE OBRAVNAVE

Informativni biro Ljubljana Miklošičeva 16, od ponedeljka do četrtka od 10h-15h, petek od 10h-12h.

Svetovalnica Trbovlje: v prostorih CSD Trbovlje, vsako tretjo sredo v mesecu od 16h do 17h,

Svetovalnica Zagorje: v prostorih CSD Zagorje, vsako tretjo sredo v mesecu od 8h do 13h.

Več o tem in še kaj lahko preberete v informativni brušuri društva UP Darje Anttisani DROGE V DRUŽINI.


15. DROGE

MARIHUANA
Rjavo zelena posušena rastlina (konoplja), ki jo s papirčkom za zvijanje tobaka uživalci zvijejo v »joint« in pokadijo.
 
KANABIS
Rastlina, ki uspeva v zmernem podnebju. Uporabniki liste ali smolo kanabisa kadijo ali jedo. Deluje sproščujoče, v močnejših oblikah pa povzroča halucinacije ali napade panike.
 
HAŠIŠ
Smola, izvleček iz konoplje v obliki trdne snovi, svetlo do temno rjave in temno zelene do črne barve. Po videzu je podoben koščku čokolade ali plastelina. Hašiš kadijo zdrobljenega in pomešanega s tobakom, zvitega v cigareto.
 
HLAPILA (lepila, razredčila, bencin, aceton, čistila, topila)
Način uživanje je vdihovanje, pogosto s pomočjo polvinilaste vrečke. Vdihavanje sproži evforijo, a lahko tudi zatemnitev, stanje nezavedanja in smrt.
 
LSD
Tako imenovani »trip« je močna halucinogena snov. Obstaja v najrazličnejših oblikah, od tablet, kapsul do pivnikov (z raztopino prepojeni papirčki, podobni majhnim znamkam) ter tako imenovanega »glassa«, ki je podoben majhnim koščkom lepilnega traku (selotejpa).
 
KOKAIN
Bel prah, ki ga pridobivajo iz listov drevesa koke. Je zelo močno poživilo. Kokain uživalci njuhajo ali pa si ga vbrizgavajo v žilo. Kokain poveča pozornost in občutek moči, hkrati pa tudi srčni utrip in krvni tlak. Povzroča hudo hrepenenje. Zmanjša potrebo po spanju in lakoti.
 
POMIRJEVALA, SEDATIVI, USPAVALA
Različne tablete, ki jih uživalci dobijo s ponarejenimi recepti na črnem trgu ali pa jih celo predpiše zdravnik. Najpogostejši so: apaurin, dormicium, xanax, demetrin, leponex, cerson, mogadon, tramal in še mnogi drugi.
 
BARBITURATI
So močni sedativi, ki so jih nekoč predpisovali kot uspavalne tablete.
Benzodiazopin so močna pomirjevala za premagovanje anksioznosti in nespečnosti.
 
HEROIN IN METADON (heptanon)
Spadata v skupino opioidov, v katero sodijo še opij, morfij, morfin itn. Heroin je svetlo rjav, temno rjav ali bel prah, ki ga uživalec njuha, kadi segretega na aluminjasti foliji ali pa si ga vbrizgava v žilo, da doživijo »flash« nato pa so pasivni. Povzroča zelo močno odvisnost.
Metadon je v obliki brezbarvne raztopine ali majhnih belih tabletk. Uporablja se za odvajanje od morfija in heroina, ker je deluje manj pomirjevalno.
 
BUPRENORFIN
Je dražja alternativa metadonu za odvajanje od heroina.
 
KETAMIN
Uživalci ga zaužijejo v obliki tablet. Je anestetik in povzroča halucinogene učinke.
 
KAT
Zelenolistna rastlina, ki uspeva na jugu Afrike. Je naravno poživilo. Žvečenje listov povzroči občutek sreče in dobrega počutja.
 
TOBAK
Vsebuje nikotin, hitro delujoče poživilo, ki povzroča močno odvisnost. Vpliva na razvoj pljučnega raka in srčnih bolezni.
 
MAFETAMINI
Povečujejo srčni utrip in budnost. Uporabniki lahko postanejo paranoidni. Amfetamine uživalci mešajo s pijačo, ga injecirajo ali njuhajo.
 
ECTASY
V tem času ena najbolj razširjenih sintetičnih drog med mladimi uživalci pri nas, posebno pri tistih, ki pogosto obiskujejo diskoteke in hodijo na »rave« zabave. Ectasy uvrščajo v metamfetamine (imenuje se tudi MDMA, po snovi iz katere je narejena). Ectasy prepoznamo v obliki raznovrstnih in raznobarvnih tabletk.
 
4-MTA
Je derivat amfetamina s podobnimi učinki kot ectasy. Je priljubljena plesna droga, ki daje občutek evforije.
 
GBH
Sintetično mamilo, bolj znano kot tekoči ectasy. Učinkuje sproščajujoče, povzroča evforijo lahko pa tudi otrplost mišičja.
 
ALKIL NITRITI
Znan tudi kot »popers«. Ponavadi se inhalira. Daje občutek veselja in energije za nekaj minut, posledica je lahko hud glavobol.
 
METILFENIDAT
Zdravilo, podobno amfetaminom. Kemično ime za ritalin, poživilo, ki ga uporabljajo za zdravljenje hiperaktivnih otrok.
 
ANABOLNI STEROIDI
Sintetični hormoni za povečevanje moči in mišične mase. Imajo podoben učinek kot moški spolni hormoni, denimo testosteron. Uporabljajo jih predvsem športniki in bodybilderji.
 
ALKOHOL

 

Pomirja osrednji živčni sistem, kar zmanjša zadržke in spodbuja družabnost. Prevelike količine povzročajo zastrupitve in komo.

 

16. MEFEDRON  Novice.Dnevnik.si Novice/Zdravje
Zdravje - torek, 19.05.2009 15:20 Tekst: (sta)
Maribor - Policisti so na območju so Maribora zasegli manjša količino umazano bele praškaste snovi, za katero so analize pokazale, da vsebuje mefedron. Gre za psihoaktivno snov s stimulativnim učinkom, ki v Sloveniji ni uvrščena med prepovedane droge, je pa zdravju škodljiva, so sporočili z Inštituta za varovanje zdravja (IVZ), ki uporabo snovi odsvetujejo.
Mefedron je sintetični kemični stimulans, po videzu podoben kokainu, od katerega se razlikuje predvsem po vonju, ki je močnejši in ocetni. Učinkuje podobno kot ekstazi, a manj intenzivno. Povzroča občutek povečane energije, evforijo, zvišuje samozavest, poveča psihomotorno aktivnost, hiter in neustavljiv govor, poleg tega pa tudi zvišano telesno temperaturo, zvišan srčni utrip, zmanjšan apetit, utrujenost in krče v čeljustih, pojasnjujejo na IVZ.
Dolgotrajna uporaba mefedrona, ki je po neuradnih podatkih pri nas vse bolj razširjena, naj bi povzročala migrene, slabost, bruhanje, tresenje rok ali vsega telesa, na kolenih, rokah in nogah pa se lahko koža rdeče ali modro obarva.
"Zaužitje večje količine te snovi ali kombinirana uporaba s snovmi, kot so ekstazi ali antidepresivi, lahko še poveča tveganje za serotoninski sindrom. Znaki tega so slabost, zmedenost, nemir, motnje ravnotežja, izguba zavesti, mišična otrdelost, trzljaji ali krči, povišana telesna temperatura, izrazito potenje, pospešeno bitje srca in zvišan krvi tlak, ki lahko tudi ogrozi življenje," pojasnjujejo na IVZ.
Kot navaja IVZ, so v Evropi uporabo mefedrona pri ljudeh uradno zaznali lani. Tako so Švedska, Finska, Velika Britanija, Danska in Francija že konec lanskega leta poročale o manjših zasegih te snovi v obliki tablet, kapsul ali prahu. Najpogosteje je šlo za spletno prodajo, in sicer je bila snov v embalažah z oznakami "prehrambeni dodatki" ali "rastlinska hrana". Poleg tega je bil mefedron na prodaj tudi na črnem trgu.
Do zdaj sta zabeležena dva suma smrti zaradi uporabe mefedrona, eden na Danskem in drugi na Švedskem. Posledično so na Švedskem decembra lani mefedron že uvrstili na listo prepovedanih snovi. Analogi mefedrona pa so prepovedani tudi v ZDA, Avstriji in na Novi Zelandiji, kjer so se prodajali kot ekstazi. Od januarja letos je proizvodnja in uporaba mefedrona prepovedana tudi v Izraelu, še navaja IVZ.
Ob tem opozarjajo, da mefedron nikoli ni bil odobren za človeško uporabo, temveč zgolj v industriji. Dodajajo še, da je prav mefedron tudi dokaz, da so lahko zdravila, prehrambeni izdelki in drugi izdelki, ki jih kupujemo po spletu, prava past za zdravje in lahko z njimi celo ogrozimo življenje.
V Sloveniji se je pojavila droga mefedron, ki pa ni na seznamu prepovedanih drog


17. Obvestilo sistema za zgodnje opozarjanje na pojav     novih psihoaktivnih snovi

(Inštitut za varovanje zdravja RS, 7. 10. 2009)

Kokain pomešan z levamisolom na črnem trgu v Sloveniji

Uporaba levamisola ima lahko resne posledice za zdravje 

V Sloveniji in tudi v nekaterih drugih državah Evropske unije (EU) se na črnem trgu pojavlja kokain, pomešan z levamisolom. Uporaba levamisola ima lahko številne negativne posledice, med drugimi lahko povsem oslabi človekov imunski sistem, zaradi česar je ta dovzeten za nevarne infekcije, ki lahko povzročijo tudi smrt.
V Sloveniji je Center za forenzične preiskave levamisol potrdil kar v 22 odstotkih zaseženih in pregledanih vzorcev kokaina. Sicer pa so po poročanju Agencije EU za droge kokain, pomešan z levamisolom, zaznali še v Veliki Britaniji, na Nizozemskem in v Španiji. V Združenih državah Amerike, kjer so zaradi uporabe kokaina, pomešanega z levamisolom, zabeležili številne zastupitve ter tudi smrtne primere, pa se levamisol pojavlja kar v 70 odstotkih zaseženih vzorcev kokaina.
Levamisol je za ljudi zelo škodljiv.
Levamisol je sicer zdravilo, ki se uporablja v veterini za zdravljenje okužb z zajedalci. Pri ljudeh pa lahko povzroči razvoj zelo nevarne bolezni agranulocitoze, za katero je značilno drastično zmanjšanje števila belih krvničk, zaradi česar se lahko zelo hitro razvijejo nevarne infekcije.
Uporabniki kokaina naj bodo pozorni na pojav bolezenskih znakov
Zdravstveni strokovnjaki zato uporabnike kokaina opozarjajo, naj bodo pozorni na naslednje znake: visoko vročino, mrzlico, slabo počutje, otečene bezgavke, boleče razjede na sluznici (usta, anus), dolgotrajnejšo infekcijo, ki se ne pozdravi ali se zelo hitro slabša (npr. vnetje grla, gljivična obolenja, abscesi, kožne infekcije, pljučnica). Ob pojavu zgoraj naštetih znakov je treba poiskati pomoč zdravnika.

18. ZASVOJENOST SESTOJI IZ MNOŽICE DEJAVNIKOV

 

 

 

Stöver in Trautmann (2001) navajata več dejavnikov, ki vplivajo na zasvojenost: posameznik je le redko odvisen le od substanece same temveč tudi od »scene«, torej okolja v katerem se drogo uživa ter od načinov, kako se jo uživa, npr. svet pravega »iglomana« se v veliki meri vrti okoli postopka priprave droge. Ritual injiciranja je tako močan, da o njem celo sanja.

Uživalci drog se med seboj družijo in izmenjeujejo zgodbe o izkušnjah z drogo, govorimo o subkulturi uživalcev. Do posameznika, ki se drogi odreče so skeptični in sumičavi, v skupini ni več zaželjen, praviloma ga izključijo. Če se oseba s tem težko sprijazni, socialnih kontaktov izven sveta drog pa nima, ali pa so ti zelo šibki, se sooča s socialno izolacijo in do ponovnega posega po dogije le še korak.

Pomemben dejavnik je tudi socialni status osebe, ki uživa drogo. Statistično gledano, je večja verjetnost, da v odvisnost zapadejo otroci iz delavskih družin, kot pa uspešen študent priznanega odvetnika. Ne gre sicer podcenjevati števila uporabnikov na obeh straneh družbene lestvice, pomembna razlika je predvsem v tem, da ima uporabnik iz zgornjega sloja vsa potrebna finančna sredstva, da pride do droge, posledično ne prihaja v nazkrižje z zakoni in nima težav s policijo.