ZBOR ČLANOV 2019 - VABILO

V A B I L O

Spoštovani člani društva,

Vabimo vas na redni letni Zbor članov, ki bo v četrtek 14. marca 2019 ob 17:00 uri v prostorih Društva »UP« na  Kersnikovi 3 v Ljubljani.

  1. Poročilo o delu Društva, finančno poročilo in predstavitev bilance za leto 2018
  2. Poročilo nadzornega odbora
  3. Razrešnica organom društva
  4. Volitve
  5. Prodaja hiše na Šmartinski cesti 180 d v Ljubljani
  6. Potrditev sprememb Statuta v skladu z ZNOrg (Zakon o nevladnih organizacijah)
  7. Program dela za leti 2019 in 2020
  8. Razno

Ker je letos volilno leto Vas prosimo, da se Zbora članov zagotovo udeležite.

V upanju, da se srečamo v čim večjem številu vas lepo pozdravljam,

Barbara Ham, predsednica