VEDENJSKE IN ČUSTVENE MOTNJE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH - Strokovna konferenca za učitelje in svetovalne delavce osnovnih in srednjih šol

četrtek, 19. november 2009 v Ljubljani, STEGNE 3, v prostorih Slovenske knjige - Organizator:  www.mib.si
VEDENJSKE IN ČUSTVENE MOTNJE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
                                                                                                  
Strokovna konferenca za učitelje in svetovalne delavce osnovnih in srednjih šol
 
PLENARNI DEL KONFERENCE
 
9.00-10.20 MOTNJE VEDENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV
                   Predstavljene bodo glavne značilnosti motenj vedenja pri otrocih in
                   mladostnikih, predvsem iz razvojnega vidika. Vsako vedenje, ki ne
                   ustreza normam in trenutni situaciji oz. zahtevam konteksta in odstopa od
                   povprečja, še ni moteno. Vedenje ocenjujemo iz vidika intenzivnosti, trajanja,
                   frekvence in pojavnih oblik. Pri razumevanju motenj vedenja se moramo
                   zavedati predvsem kompleksnosti različnih dejavnikov, ki vplivajo na to –
                   kakšno, kdaj in kako intenzivno moteče vedenje se lahko pojavi.
                   Predstavljeni bodo tudi načini ocenjevanja motenega vedenja in osnovne
                   strategije za delo z otroci in mladostniki s tovrstnimi težavami v šolskem okolju.
                   Predavatelj: Peter Janjuševič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
 
10.20-10.30 ODMOR
 
10.30-11.30 ČUSTVENE MOTNJE OTROK IN MLADOSTNIKOV:
                     SO OTROCI IN MLADOSTNIKI LAHKO DEPRESIVNI IN  
                     ANKSIOZNI?
                     Depresija in anksioznost sta najpogostejši psihični motnji in se lahko pojavita 
                     že zgodaj v otroštvu in adolescenci. Pogosto ju težko prepoznamo, saj ju lahko
                     zamenjamo z značilnostmi teh razvojnih obdobij. Zato sta ti motnji pogosto
          nezdravljeni, to pa ima lahko hude posledice za nadaljnji razvoj otroka in
                     mladostnika, za njegovo vključevanje med vrstnike, je vzrok za šolski
                     neuspeh, rizičen dejavnik za zlorabo prepovedanih substanc ali pa vzrok za
                     poskus samomora.
                     Predavateljica: dr. Irma Kuhar, dr. med., spec. klin. psih.
 
11.30-11.40 ODMOR
 
11.40-12.15 PROJEKT „JAZ, TI, MI“ - KAKO POMAGATI UČENCEM Z           
                    VEDENJSKIMI IN ČUSTVENIMI TEŽAVAMI
                    V šolah je vse več učencev, ki imajo vedenjske in čustvene težave, zato s
                    svojimi motečimi oblikami vedenja povzročajo težave učiteljem, vrstnikom,
                    staršem in širšemu okolju. Učencem s čustvenimi in vedenjskimi
                    težavami ponudili možnost, da sodelujejo v delavnicah, razvijajo svoje
                    sposobnosti ter gradijo pozitivno samopodobo. Pomembno je, da učence
                    spodbujamo pri razvoju močnih področij, saj s tem dvigamo njihovo                                              
                    samozavest ter posredno tudi večjo uspešnost na drugih področjih.
                    Predavateljica: Ivanka Stojanović, univ. dipl. pedagog, prof. zgodovine
                    (OŠ Brežice)
 
12.15-13.00 MALICA, ODMOR
 
PREDSTAVITEV ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO NA PODROČJU DUŠEVNEGA
ZDRAVJA
 
13.00-13.30 Pomoč osebam z duševnimi motnjami, z depresijo in anksioznimi motnjami               
                     Društvo DAM
 
13.30-14.00 Synthesis - evropski projekt za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenje                                
                    Zavod Papilot
 
14.00-14.30 Možnosti zdravljenja in socialne rehabilitacije zasvojencev
                    Društvo UP
                    
14.30-15.00 Predstavitev treninga socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje
                    Društvo za nenasilno komunikacijo