UP v medijih - Delo, 9.3.2010

Svetovalna pisarna odprta vsak prvi ponedeljek v mesecu
Društvo Up odslej tudi v Litiji
 
Litija – V prostorih litijskega Mladinskega centra ob Ponoviški cesti je Društvo Up odprlo svetovalno pisarno za zasvojene s prepovedanimi drogami. Pogovori z družinami bodo vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17. do 19. ure, po prejšnji napovedi pa bo vsak drugi ponedeljek v mesecu od 13. do 16. ure pogovor o terapiji.

Litija se je tako pridružila Zagorju, Trbovljam in Ljubljani, ki že imajo svetovalne pisarne. Svetovalnica je namenjena odvisnikom, ki si želijo spremeniti svoj življenjski slog, in tudi njihovim svojcem, ki so nepogrešljivi pomočniki pri odvajanju od zasvojenosti. Brezplačne terapevtske pogovore bosta opravljali strokovna sodelavka Društva Up Sandra Vitas in prostovoljka, mama nekdanjega zasvojenca, Irena Mandelj. Mladim in njihovim staršem bosta pomagali pridobiti informacije o zasvojenosti, načinih urejanja problematike in med drugim tudi o razpoložljivih programih.
Direktorica Mladinskega centra Alenka Urbanc nam je povedala, da v njihovo dejavnost sodi tudi raziskovanje dogajanja v družbi. Pred kratkim so zato opravili raziskavo o drogah, saj se je veliko govorilo o tem, da mladi v Litiji bolj posegajo po prepovedanih drogah kakor njihovi vrstniki v drugih krajih. Pa menda ni tako, Litija sodi v slovensko povprečje, a pred problemom si ne smemo zatiskati oči, je poudarila Urbančeva.
Mladinski center je na vzorcu 250 mladih v Litiji opravil raziskavo o njihovem načinu življenja. Stanje je precej drugačno od slovenskega povprečja, je povedala Alenka Urbanc. Zdravstvena statistika je pokazala, da so poglavitni zdravstveni problemi mladostnikov v Sloveniji namerne in nenamerne poškodbe, motnje duševnega zdravja, nezdrav življenjski slog kot so slabe prehranjevalne navade in neredna telesna dejavnost ter tvegano spolno vedenje. Med mladimi v Litiji ni opaziti teh značilnosti. Prehranjujejo se zdravo, veliko se gibljejo, so pozitivno razpoloženi in se zavedajo posledic tveganega spolnega vedenja.
Generalna sekretarka v Društvu Up Tanja Tomšič je povedala, da so lani novembra dobili pobudo za odprtje pisarne v Litiji od staršev litijskih gimnazijcev. Poudarila je še, da se droge pojavljajo povsod in da ni bistvenih razlik med kraji. Večina mladih želi sprva prepovedane droge samo pokusiti, približno 20 odstotkov teh jih pozneje postane odvisnih. V Društvu Up ugotavljajo, da obstajajo droge tudi med starejšimi. Naša zakonodaja je nenavadna, saj je droga, ki ni poimensko navedena med prepovedanimi v zakonu, legalna in jo je mogoče dobiti brez večjih težav, je še povedala Tanja Tomšič.
Litijski policisti so lani obravnavali 26 kršitev uživanja prepovedanih drog, leto prej pa 25. V obeh letih so obravnavali 16 primerov prepovedane trgovine z drogo.

Bojan Rajšek

http://www.delo.si/