ŠOLA ŽIVLJENJSKIH VEŠČIN 2020

PROJEKT: »Šola življenjskih veščin" v letu 2020

Od meseca oktobra 2020 potekajo predavanja "na daljavo", preko spleta. V času ukrepov se namreč prilagajamo trenutnim razmeram, zato se je potrebno za udeležbo na predavanjih "na daljavo" prijaviti na e-naslov: sandra.up@siol.net 

Ko bo spet možno, pa bomo nadaljevali s predavanji "v živo" v že utečenem ritmu.

 

TERMIN: vsak tretji torek v mesecu ob 18:00 uri v Knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana, dvorana 3. nadstropje 

Naslednje predavanje - V PONEDELJEK 22.06.2020: VREDNOTE - ZAKAJ JIH POTREBUJEMO?

Predava: Sandra Vitas

 

NAPOVEDNIK PREDAVANJ V LETU 2020

V Knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova 2 v Ljubljani, bodo predavanja potekala vsak 3. delovni torek v mesecu s pričetkom ob 18:00 uri ob naslednjih terminih:

21.01.2020 Peter Topić: Kako ujetost v odnosih s starši vpliva na naše odnose v odraslosti

18.02.2020 Katja Završnik Istenič: Zakaj se moj otrok zateka k samopoškodbi?

17.03.2020 Nataša Fabjančič: Samopodoba v digitalni dobi

e21.04.2020 Leo Ivandič: Po poteh duhovne inteligence

19.05.2020 Domen Strmšnik: Kaj najstniki potrebujejo v času odraščanja

22.06.2020 PONEDELJEK - Sandra Vitas: Vrednote - zakaj jih potrebujemo?

31.08.2020 PONEDELJEK - Leo Ivandič: Po poteh duhovne inteligence

15.09.2020 Sanja Rozma: Zasvojenosti z delom, denarjem, nakupovanjem

20.10.2020 Marko Juhant: Pravila in navodila

17.11.2020 Leo Ivandič: Ste preveč zaskrbljeni?

15.12.2020 Tatjana Verbnik Dobnikar: Edino pravo življenje je SREČANJE

 

Program predavanj sofinancirajo Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana - Odsek za projekte in FIHO - Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij v RS.

 

POVZETKI NEKATERIH PREDAVANJ 

16.04.2019 Leo Ivandič: "OBČUTEK KRIVDE IN JEZA"

Ljudje doživljamo občutek krivde, kadar spoznamo, da smo naredili napako ali kaj slabega, prekršili dogovor ali koga oškodovali. V tem smislu nas občutek krivde opozarja, da je bilo naše vedenje neustrezno in nas motivira k spremembi  le tega. Žal pa občutek krivde pogosto spremljajo tudi občutenje samoprezira, samosovraštva in sramu pred drugimi, ki kažejo, da posameznik ne obsoja le svojega neprimernega vedenja ampak tudi sebe kot osebo.

Kaj je zdrav občutek krivde, kdaj pa je to občutenje posledica pretiranega in napačnega samoobsojanja in samokaznovanja? 

 

15.01.2019 Peter Topić: "KO OTROCI POSTANEJO ČUSTVENI PARTNERJI SVOJIM STARŠEM"

Otroci ne upravljajo sami s svojim življenjem, vloga staršev je pri njihovem odraščanju in razvoju ključna. Nobenega privilegija ni v tem, da otrok postane zaupnik ali nadomestni partner enega od staršev, saj mu je s tem onemogočeno, da bi v resnici odrasel v avtonomno osebo. V takem odnosu, ki postane vir zmedenosti in naraščajočega besa, je otrok oropan otroštva, počuti se izkoriščenega in ujetega. Ko odrastejo, ti otroci idealizirajo svoje starše, da bi tako v sebi prikrili bolečino zanemarjenega in izkoriščenega otroka. Pogosto razvijejo nerealno predstavo o tem, kaj partnerski odnosi so in kaj jim v življenju lahko ponudijo. Kot posledica izkušenj v otroštvu se tudi v odraslosti spopadajo s krivdo, sramujejo se svojih legitimnih potreb po zdravi odvisnosti od drugih in so žrtve neizpolnjujočih intimnih ter seksualnih odnosov. 

 

16.10.2018 Sandra Vitas: "DRUŽINA, MLADI IN ZASVOJENOST"

Pri oblikovanju odnosa do prepovedanih drog in alkohola je za mlade pomembna tudi vloga družine. Starši lahko zberemo informacije o tem področju, se posvetujemo s strokovnjaki in otrokom stojimo ob strani v času odraščanja in preizkušanja meja. Na predavanju bomo govorili o razvoju in vplivu zasvojenosti na življenje in duševno zdravje, preventivi v družini in primerih dobre prakse.

19.5.2015         Katarina Kompan Erzar:  "LJUBEZEN V DRUŽINI"

Področje odnosov v družini je tisto področje družbenega življenja, od katerega je odvisno sočutje in zdravje družbe kot celote. Starševstvo odnos med možem in ženo in odnos med sorojenci so področja, na katerih se ustvarja, ohranja in krepi sposobnost pristnega stika s seboj in drugimi, ki omogoča integriran razvoj možganov in odpornosti na stres in kaos zunanjega sveta. Moderna doba je doba izčrpavanja našega notranjega potenciala, ki ga lahko zaustavi in omili samo življenje v globokih in varnih medosebnih odnosih od rojstva do smrti.

 

21.4.2015        Leo Ivandič:   "ČUSTVENO IZSILJEVANJE – SE MU JE MOČ UPRETI?"

Čustveno izsiljevanje je vzorec vedenja, ki smo ga razvili v otroštvu. Takrat smo ugotovili, da lahko z jezo, jokom, trmo ali strahom upravljamo s starši in od njih dobimo, kar smo želeli. Če je bila takrat to uspešna strategija vedenja, smo jo prenesli tudi v odraslo obdobje. Tako je čustveno izsiljevanje postalo del naših psiholoških iger, s katero v odnosih poskušamo pridobiti psihično premoč nad drugo osebo.  Tovrstno izsiljevanje je najpogosteje v partnerskih razmerjih, med otroki in roditelji ter med zaposlenimi in nadrejenimi.

Na predavanju boste izvedeli kakšno je psihološko ozadje čustvenega izsiljevanja, na kakšne načine poteka ter kako se lahko upremo poskusom čustvenega izsiljevanja.

 

17.03.2015   Katja Istenič: " MOČNO ME SKRBI - KAJ LAHKO STORIM?"   

"Skrbi me, kako bo. Povsem na trnih sem. Kaj če se mi zgodi kaj groznega? Kaj če zbolim? Kaj če jim ne bom všeč? Kaj če gre vse narobe?" - Se tudi vi kdaj znajdete v primežu skrbi? Kaj skrbi sploh so in kako vplivajo na naše življenje? Kaj lahko storimo, da se jih rešimo?

Vabljeni ste na predavanje, kjer bomo podrobneje spoznali, zakaj se je skrbem včasih težko ubraniti in kaj nam pri tem lahko pomaga.

 

17.2. 2015    Nataša Fabjančič:  »KAKO NAJ GOVORIM, DA ME BODO SLIŠALI, RAZUMELI IN UPOŠTEVALI?«

Človek je bitje odnosov in komunikacija predstavlja eno od najosnovnejših človekovih potreb. Komunikacija pomeni vzpostavljanje stika  s samim seboj in z drugimi, prenašanje besednih in nebesednih sporočil med nami in okoljem; pomeni  inerakcijo-vpliv na druge in posredno vplivanje nazaj do pošiljatelja sporočila.  Komunikacija predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov za zadovoljstvo in uspeh v življenju posameznika, pogosto pa tudi vzrok za neuspeh. Ljudje izmenično uporabljamo štiri oblike komunikacije: pasivno (beg), agresivno (napad), posredno agresivno (manipulacija) in asertivno (samozavestno).

Katere so napake v komuniciranju in zakaj ponavljamo stare, naučene vzorce komunikacije, katerih posledica so porušeni medosebni odnosi? Ko drugim ukazujemo, moraliziramo, vsiljujemo rešitve, obsojamo, kritiziramo, poučujemo, zmerjamo, sramotimo....uporabljamo stare, neustrezne vzorce komunikacije ali TI-sporočila.

Se je mogoče naučiti bolje, bolj zadovoljivo komunicirati? Da. Tak način komunikacije imenujemo asertivnost. 

Asertivnost  predstavlja ravnotežje med prijaznostjo-popustljivostjo in agresivnostjo v odnosih. Asertiven človek se zaveda svojih občutkov, interesov in potreb ter jih zna jasno izraziti, vendar tako, da pri tem upošteva druge in njihove potrebe. Ko pride do konflikta, je asertiven človek je sposoben poiskati kompromise.

Z bolj asertivnim vedenjem pridobiva naša samozavest, postajamo bolj zaupljivi in vredni zaupanja v medsebojnih odnosih, poveča se možnost, da nas bodo drugi v medsebojni komunikaciji ne le poslušali, ampak tudi slišali, razumeli in sprejemali. Dovolj razlogov, da se trudimo izboljšati svoj način komuniciranja in biti bolj asertivni v odnosih.

 

20.1.2015   Peter Topič:   ZASVOJENOST - BOLEZEN ALI IZBIRA

Kadar ljudje pri prijateljih, družinskih članih ali javnih osebah opazijo kompulzivno in škodljivo vedenje, pogosto menijo, da je težava v uživanju snovi oziroma v vedenjskih vzorcih. Toda ti vedenjski vzorci so samo pojavne oblike bolezni, ki obsega različne predele možganov. Posledica bolezni so motnje v mišljenju, čustvovanju in zaznavanju, kar lahko prisili ljudi, da izberejo vedenjske vzorce, ki jih okolica ne razume in težko sprejme, nemalokrat tudi obsoja. Povedano preprosto, zasvojenost ni izbira. Ker za zdravljenje zasvojenosti ni zdravila v obliki tablet, je izbira zdravih namesto nezdravih vedenjskih vzorcev nujna in ima še vedno zelo pomembno vlogo pri iskanju pomoči. Zasvojeni lahko postanemo z igranjem iger na srečo, s hrano, odnosi, s seksualnostjo, z nakupovanjem, z računalniškimi igricami, z zadolževanjem, s tveganim podjetništvom, z delom, s klepetalnicami, s športom, z duhovnostjo in z drugimi vedenji. Še posebno ranljivi smo za zasvojenosti, ki so povezane z internetom in mobilnimi napravami, in sicer zaradi visoke ravni stimulacije možganov.

 

Povzetek predavanja 16.04.2013, Leo Ivandič - KAKO IZRAŽATI JEZO IN SE ODZIVATI NANJO

Čeprav je jeza pomembno in koristno čustvo, z njo velikokrat škodujemo sebi in drugim. Na predavanju bomo spoznali notranje vzvode za boljše ravnanje z jezo ter kako se odzivati na jezo drugih. Predavatelj je svetovalec in učitelj v Šoli čustvene inteligence.

 

Povzetek predavanja 18.12.2012, Tatjana Verbnik Dobnikar - KAKO OHRANJATI STIK Z OTROKOM

Predavateljica JE predstavila, zakaj je stik z otrokom odločilnega pomena za njegov zdrav razvoj in za dobre odnose v družini. Odkritost in pristnost, sprejemanje sebe in drugega ustvarja občutek varnosti in omogoča bližino in povezanost. Nekateri vzorci vedenja pa ustvarjajo ovire. Pogovarjali smo se o tem, kako ohranjati stik in pomagati otroku, da uresniči dve temeljni potrebi: biti povezan in hkrati avtonomen.

 

Povzetek predavanja 20.11.2012, Nataša Fabjančič - SAMOPODOBA

Samospoštovanje, samopodoba in samozavest ni nekaj, s čimer se rodimo, temveč gre za proces, ki raste skupaj z osebo. K nastajanju pozitivne samopodobe v veliki meri vplivajo naši najbližji: družina, vrstniki, širše okolje.

Samopodoba pomeni posameznikovo doživljanje samega sebe oz. predstavo o samem sebi; je vse tisto, kar mislimo o sebi, o svojih lastnostih, o svojem telesu, o svojih uspehih in neuspehih, pozitivnih in negativnih lastnostih. Samopodoba pomembno določa, kako vidimo sami sebe, kaj o sebi mislimo in kako mislimo, da nas vidijo drugi.

Prepričanja o sebi v veliki meri določajo, kakšni bodo naši odnosi z drugimi, ali bomo v življenju uspešni in kako visoko si bomo postavljali cilje.

Predavateljica se bo dotaknila oblikovanja pozitivne samopodobe. Posebej bo opozorila na ogrožujoče dejavnike za nastanek slabe samopodobe in njihov vpliv na posameznika.

Kar pa je najbolj važno, opomnila nas bo, da vsak od nas lahko izboljša svojo samopodobo (načrt za spodbujanje samopodobe) in v življenju lahko postane tisto, kar bi lahko bil: avtonomna in samozavestna osebo. Seveda pa vsaka sprememba zahteva nekaj truda.

 

Povzetek predavanja 16.10.2012, Sandra Vitas - IZZIV VZGOJE V SODOBNI DRUŽINI

Predavateljica bo izpostavila nekatere razlike v stilih vzgoje med »tradicionalno« in »sodobno« družino.  V »dobro« družino sodi učenje treh veščin: veščine za ljubezen, ki nam ni dana, ampak se je moramo učiti, sposobnosti za pogajanje in sposobnosti za konflikte v družini in njihovo reševanje. Člani družine naj bi v njej izpolnjevali svoje osnovne potrebe, predvsem pa to, da so edinstveni, avtonomni in samosvoji, vendar tudi uresničili potrebo, da so povezani ter odvisni v ljubezni in skrbi za druge.

  

Povzetek predavanja 18.09.2012, Sanja Rozman - ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI

Predavateljica je okvirno predstavila razne načine zdravljenja kemičnih in nekemičnih zasvojenosti ter njihove prednosti oziroma omejitve.

Natančneje je predstavila "Program 30 nalog" dr. Patricka Carnesa, in utemeljila, zakaj za dolgotrajno in temeljito obravnavo zasvojenosti potrebujemo holistični model, ki deluje na telesno, psihološko, socialno in duhovno plat osebe. Poseben poudarek je bil na razlagi medsebojne vzročno-posledične povezanosti travme iz otroštva in kasneje nastale zasvojenosti.

 

Povzetek predavanja 05.06.2012, Matic Munc - SODOBNI POGLEDI NA OBRAVNAVO ZASVOJENOSTI;

Nova dognanja iz psihologije postavljajo na glavo nekatera dejstva, ki smo jih imeli še pred kratkim za samoumevna. Povezovanje nevropsihologije in psihoterapije ponuja nove možnosti, kako se resnično celostno lotiti tudi problematike zasvojenosti. Na kratko bomo pogledali, kako se problematike lotevajo v dnevnih centrih v tujini in kaj lahko naredimo v Sloveniji.
 

Povzetek predavanja 08.05.2012, Leo Ivandič - KAKO IZRAŽATI POHVALO IN KRITIKO;

Pohvala in kritika sta zelo pomembni sporočili, saj imata močan vpliv na oblikovanje otrokove sampodobe. Pohvale otrok sprejema kot potrditev svojih sposobnosti in utrjujejo njegovo pozitivno sliko o sebi. Vendar je za zdrav razvoj enako pomembna tudi kritika, s katero otroka obveščamo o neprimernem vedenju. Ker je kritika neprijetna, se ji starši izogibajo ali pa jo izražajo na neustrezen način. Na predavanju bomo spoznavali posledice nezdrave pohvale in kritike, pomen razlikovanja med otrokovo osebo in njegovim vedenjem ter "tri zlata pravila" za izražanje pohvale in kritike.

 

Povzetek predavanja 06.03.2012, Petra Tovornik - ZAKAJ LAHKO OBLIKA NAVEZANOSTI NAPOVEDUJE KASNEJŠE VEDENJE?

Navezanost je globoka emocionalna vez med otrokom in osebo, ki zanj skrbi. Glavno vodilo te vezi je iskanje bližine in kontakta ter nadgradnja odnosa med dojenčkom in primarno osebo. Vzpostavljanje navezanosti poteka postopno in je kot ples med dojenčkovimi znaki in sposobnostjo primarne osebe, da le-te prepozna ter se nanje uglašeno odzove. Odvisno od usklajenosti njunega plesa, navezanosti staršev in drugih osebnostnih značilnosti, otrok razvije določen stil navezanosti. Zgodnji topli in varni odnosi s starši so temelj varne navezanosti v odraslosti, nasprotno lahko pomanjkanje takšnihi odnosov vodi v nezaupanje v svet, resne dvome o lastni vrednosti in k razvoju nesigurne navezanosti.

 

Povzetek predavanja 7.2.2012 - Peter Topič - V SENCI INTERNETA; Internet je fenomen, ki presega vse, kar smo poznali do danes. Vpliva na način našega komuniciranja, našega poslovanja, na najbolj subtilni ravni pa celo na našo spolnost. Posameznik se lahko ujame na določene aktivnosti kot so: internetno igralništvo, internetna seksualnost, klepetalnice, trgovanje preko spleta, igranje igric in kompulzivna uporaba računalnika. Zasvojenost z internetnim seksom je ena od oblik zasvojenosti s seksualnostjo in sodi v kategorijo nekemičnih zasvojenosti.