Šola življenjskih veščin

ROJEKT: »Šola življenjskih veščin« za šolsko leto 2014/15
TERMIN: vsak tretji torek v mesecu ob 18:00 uri
Tretje predavanje - 18.11.2014,  TINA BONČINA - Postani e-starš
LOKACIJA:  Knjižnica Otona Zupančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana, dvorana 3. nadstropje
 

NAPOVEDNIK PREDAVANJ V ŠOLSKEM LETU 2014/15

16.09.2014 Sanja Rozman - "UMIRJENOST" - predavanje o nekemičnih odvisnostih

21.10.2014 Sandra Vitas - Družina, mladi in zasvojenost

18.11.2014 Tina Bončina - Postani e-starš

16.12.2014 Tatjana Verbnik Dobnikar - Kdo si in kaj lahko postaneš, otrok moj?

 

POVZETKI NEKATERIH PRETEKLIH PREDAVANJ

Povzetek predavanja 16.04.2013, Leo Ivandič - KAKO IZRAŽATI JEZO IN SE ODZIVATI NANJO

Čeprav je jeza pomembno in koristno čustvo, z njo velikokrat škodujemo sebi in drugim. Na predavanju bomo spoznali notranje vzvode za boljše ravnanje z jezo ter kako se odzivati na jezo drugih. Predavatelj je svetovalec in učitelj v Šoli čustvene inteligence.

 

Povzetek predavanja 18.12.2012, Tatjana Verbnik Dobnikar - KAKO OHRANJATI STIK Z OTROKOM

Predavateljica JE predstavila, zakaj je stik z otrokom odločilnega pomena za njegov zdrav razvoj in za dobre odnose v družini. Odkritost in pristnost, sprejemanje sebe in drugega ustvarja občutek varnosti in omogoča bližino in povezanost. Nekateri vzorci vedenja pa ustvarjajo ovire. Pogovarjali smo se o tem, kako ohranjati stik in pomagati otroku, da uresniči dve temeljni potrebi: biti povezan in hkrati avtonomen.

 

Povzetek predavanja 20.11.2012, Nataša Fabjančič - SAMOPODOBA

Samospoštovanje, samopodoba in samozavest ni nekaj, s čimer se rodimo, temveč gre za proces, ki raste skupaj z osebo. K nastajanju pozitivne samopodobe v veliki meri vplivajo naši najbližji: družina, vrstniki, širše okolje.

Samopodoba pomeni posameznikovo doživljanje samega sebe oz. predstavo o samem sebi; je vse tisto, kar mislimo o sebi, o svojih lastnostih, o svojem telesu, o svojih uspehih in neuspehih, pozitivnih in negativnih lastnostih. Samopodoba pomembno določa, kako vidimo sami sebe, kaj o sebi mislimo in kako mislimo, da nas vidijo drugi.

Prepričanja o sebi v veliki meri določajo, kakšni bodo naši odnosi z drugimi, ali bomo v življenju uspešni in kako visoko si bomo postavljali cilje.

Predavateljica se bo dotaknila oblikovanja pozitivne samopodobe. Posebej bo opozorila na ogrožujoče dejavnike za nastanek slabe samopodobe in njihov vpliv na posameznika.

Kar pa je najbolj važno, opomnila nas bo, da vsak od nas lahko izboljša svojo samopodobo (načrt za spodbujanje samopodobe) in v življenju lahko postane tisto, kar bi lahko bil: avtonomna in samozavestna osebo. Seveda pa vsaka sprememba zahteva nekaj truda.

 

Povzetek predavanja 16.10.2012, Sandra Vitas - IZZIV VZGOJE V SODOBNI DRUŽINI

Predavateljica bo izpostavila nekatere razlike v stilih vzgoje med »tradicionalno« in »sodobno« družino.  V »dobro« družino sodi učenje treh veščin: veščine za ljubezen, ki nam ni dana, ampak se je moramo učiti, sposobnosti za pogajanje in sposobnosti za konflikte v družini in njihovo reševanje. Člani družine naj bi v njej izpolnjevali svoje osnovne potrebe, predvsem pa to, da so edinstveni, avtonomni in samosvoji, vendar tudi uresničili potrebo, da so povezani ter odvisni v ljubezni in skrbi za druge.

  

Povzetek predavanja 18.09.2012, Sanja Rozman - ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI

Predavateljica je okvirno predstavila razne načine zdravljenja kemičnih in nekemičnih zasvojenosti ter njihove prednosti oziroma omejitve.

Natančneje je predstavila "Program 30 nalog" dr. Patricka Carnesa, in utemeljila, zakaj za dolgotrajno in temeljito obravnavo zasvojenosti potrebujemo holistični model, ki deluje na telesno, psihološko, socialno in duhovno plat osebe. Poseben poudarek je bil na razlagi medsebojne vzročno-posledične povezanosti travme iz otroštva in kasneje nastale zasvojenosti.

 

Povzetek predavanja 05.06.2012, Matic Munc - SODOBNI POGLEDI NA OBRAVNAVO ZASVOJENOSTI;

Nova dognanja iz psihologije postavljajo na glavo nekatera dejstva, ki smo jih imeli še pred kratkim za samoumevna. Povezovanje nevropsihologije in psihoterapije ponuja nove možnosti, kako se resnično celostno lotiti tudi problematike zasvojenosti. Na kratko bomo pogledali, kako se problematike lotevajo v dnevnih centrih v tujini in kaj lahko naredimo v Sloveniji.
 

Povzetek predavanja 08.05.2012, Leo Ivandič - KAKO IZRAŽATI POHVALO IN KRITIKO;

Pohvala in kritika sta zelo pomembni sporočili, saj imata močan vpliv na oblikovanje otrokove sampodobe. Pohvale otrok sprejema kot potrditev svojih sposobnosti in utrjujejo njegovo pozitivno sliko o sebi. Vendar je za zdrav razvoj enako pomembna tudi kritika, s katero otroka obveščamo o neprimernem vedenju. Ker je kritika neprijetna, se ji starši izogibajo ali pa jo izražajo na neustrezen način. Na predavanju bomo spoznavali posledice nezdrave pohvale in kritike, pomen razlikovanja med otrokovo osebo in njegovim vedenjem ter "tri zlata pravila" za izražanje pohvale in kritike.

 

Povzetek predavanja 06.03.2012, Petra Tovornik - ZAKAJ LAHKO OBLIKA NAVEZANOSTI NAPOVEDUJE KASNEJŠE VEDENJE?

Navezanost je globoka emocionalna vez med otrokom in osebo, ki zanj skrbi. Glavno vodilo te vezi je iskanje bližine in kontakta ter nadgradnja odnosa med dojenčkom in primarno osebo. Vzpostavljanje navezanosti poteka postopno in je kot ples med dojenčkovimi znaki in sposobnostjo primarne osebe, da le-te prepozna ter se nanje uglašeno odzove. Odvisno od usklajenosti njunega plesa, navezanosti staršev in drugih osebnostnih značilnosti, otrok razvije določen stil navezanosti. Zgodnji topli in varni odnosi s starši so temelj varne navezanosti v odraslosti, nasprotno lahko pomanjkanje takšnihi odnosov vodi v nezaupanje v svet, resne dvome o lastni vrednosti in k razvoju nesigurne navezanosti.

 

Povzetek predavanja 7.2.2012 - Peter Topič - V SENCI INTERNETA; Internet je fenomen, ki presega vse, kar smo poznali do danes. Vpliva na način našega komuniciranja, našega poslovanja, na najbolj subtilni ravni pa celo na našo spolnost. Posameznik se lahko ujame na določene aktivnosti kot so: internetno igralništvo, internetna seksualnost, klepetalnice, trgovanje preko spleta, igranje igric in kompulzivna uporaba računalnika. Zasvojenost z internetnim seksom je ena od oblik zasvojenosti s seksualnostjo in sodi v kategorijo nekemičnih zasvojenosti.