REDNI ZBOR ČLANOV

VABILO
 
Letos je volilno leto!
 
 
Spoštovani člani društva,
 
vabimo vas na redni letni Zbor članov, ki bo v torek 29. marca 2011 ob 18 uri v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na Dalmatinovi ulici 4 v Ljubljani.
 
Dnevni red:
1. Poročilo o delu Društva, finančno poročilo in predstavitev bilance za leto 2010
2. Poročilo nadzornega odbora
3. Razrešnica organom društva
4. Volitve
5. Vizija Društva
6. Razno
 
Ker je letos volilno leto, prosimo, da se zbora članov zagotovo udeležite!
 
Lepo pozdravljeni!
Nina Souvan, predsednica