Predstavitev na Fakulteti za varnostne vede

PREVENTIVNO DELO UP DRUŠTVA!
Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana, nas je 3.12.2009 od 11-ih do 15-ih v okviru predmeta Sociologija pri mag. Alešu Bučar Ručman povabila na predstavitev delovanja društva in dela v društvu s predstavitvijo psiholoških vidikov na droge, eksperimentiranje, zasvojenosti ... s predavanji in delavnicami. Predavali sta Sandra Vitas, univ.dipl.psih. in Tanja Tomšič, prof.. Udeleženci so bili slušatelji prvih letnikov, organizirani v dve izvedbeni skupini.