Povezave

 Sodelujemo tudi z:

     Petruškova pot 1 a
     1241 Kamnik
     Tel.: 041 248 612 (Uroš)
     e-pošta: kinvital@gmail.com
     spletna stran: www.kinvital.si/
Društvo je sestavljeno in petih študentov kineziologije s Fakultete za šport ter študenta psihologije. Društvo s svojimi skrbno načrtovanimi vadbami skrbi za izboljšanje gibalne učinkovitosti vsakega posameznika in tako pozitivno vpliva zdravje in življenje samo. Prav tako se velika pozornost posveča ozaveščanju ljudi o zdravem življenjskem slogu, ki ga sestavljata redna in kvalitetna telesna dejavnost ter zdrava prehrana.  Na to temo društvo KinVital organizira tudi predavanja in vadbo za podjetja ter hkrati z velikim veseljem sodeluje kot prostovoljec z Društvom "UP".

 

 

  • Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma - program zmanjševanja škode namenjen aktivnim uporabnikom nedovoljenih drog in obsega:  program zamenjave igel, svetovanje in distribucijo gradiv v dveh dnevnih centrih:
   - Hacquetova ulica 9, tel.: 01 430 12 05 in Petkovškov nabrežje, tel.: 01 230 30 60
     med 9.00 in 15.00
   - Varna hiša - zatočišče za uporabnice drog / žrtve nasilja
   - Terensko delo z mobilno zamenjavo igel v več slovenskih mestih, kontakt:
     041 919 981
   - Svetovanje v zavodih za prestajanje kazni zapora
   - Svetovanje v zvezi z drogami na tel. št. 01 430 12 00 vsak delavnik od
     8.00 do 16.00
     e-mail: drustvo.stigma@siol.net
     spletna stran: http://www.drustvo-stigma.si

 

        Telefon: 01/438 69 15

         Spletna stran: http://www.nalijem.si/o-projektu