Podpora mladim po zaključku programa

Program je namenjen mladim, ki želijo svojo osebnostno rast dograjevati. Program poteka individualno, lahko tudi skupinsko  dvakrat mesečno. Program ponuja doživljajske, športne, družabne, kulturne aktivnosti, kakor tudi mentorske in prostovoljske izzive.

Informacjie in prijave:

Sandra Vitas, strokovna delavka; e-naslov: sandra.up@siol.net ; Tel.: 01 434 25 70 ali 030 312 313  

Robin Turk, sodelavec v pr ogramih: e-naslov: robin.up@siol.net ; Tel.: 01 434 25 70 ali 041 469 448

 

Program je namenjen mladim med 12 in 24 letom, ki potrebujejo pomoč in podporo zaradi utrjevanja abstinence od prepovedanih drog in drugih snovi s ciljem omamljanja (alkohol, inhalati, sintetične droge, ki še niso na seznamu prepovedanih,...) ali drugih pridruženih tveganih vedenj (samopoškodbe, čustvena nestabilnost, žrtve medvrstniškega nasilja,...) in imajo ob tem pridružene težave v šolanju, strukturi časa, zdravju, kvaliteti življenja in družinskih odnosih. Pogosto so spodbuda za vključitev zaznave kot so: negativen pristisk vrstnikov, ki so mu v svojem okolju izpostavljeni; osamljenost; duševne težave; prekomerna uporaba spleta in spletnih omrežij/igric, zgodovina zasvojenosti (alkohol) v družini, pogosti konflikti v socialnem okolju. 

Mladi imajo v programu priložnost dobiti uporabne informacije o škodljivosti zasvojenskega vedenja, drog in alkohola, podporo pri nadaljevanju šolanja ali ponovni vključitvi vanj, motivacijske pogovore in spodbude za sodelovanje v aktivnostih, ki jim omogočajo zdrav življenjski slog. Skupinsko delo pomaga pri izboljšanju čustvene inteligence, socialnih veščin in asertivnosti. Omogočamo varen prostor za pogovore in dogovore v družini ter svetovanje staršem pri vzgojnih dilemah. 

Uporabnikom so namenjene individualne in skupinske aktivnosti: individualni pogovori, delo v podporno-terapevtski skupini, kreativne in tematske skupine, športne in družabne aktivnosti, pogovori z mentorjem-vrstnikom, biblioterapija in aktivnosti kot so sprehodi, izleti, obiski kulturnih ustanov, dramskih predstav,...

Program vodi Sandra Vitas, strokovna delavka društva, univ.dipl.psih. in mag.soc.del. za področje Duševnega zdravja v skupnosti. V programu aktivno sodelujejo prostovoljci. Izvaja se v prostorih Društva "UP", kjer so dostopni tudi datumi predvidenih srečanj in obrazci za vključitev. 

Lahko se vključijo mladostniki med 12 in 24 letom starosti, ki abstinirajo od prepovedanih drog in so zaključili naše ali druge programe zunaj Društva "UP" (npr. po zaključku postopkov / svetovalnega dela na CSD, v zdravstvu, v šoli, po individualnih terapijah,...) in potrebujejo nadaljno pomoč ter mladostnikovi družinski člani oziroma zanj pomembne bližnje osebe.