7. Ali mi zaupate kakšne podrobnosti o Terapevtski skupnosti DIANOVA?

Za slovenske uporabnike poteka program TS DIANOVA v naslednjih državah EU: v Belgiji, Italiji in na Portugalskem. Prva in druga faza potekata v državi, ki si jo izbere uporabnik,

tretjo fazo – program Reintegracije izvaja društvo UP in poteka v Ljubljani.

Glavni cilji prve faze so:

  •  prekinitev z drogami in vzpostavitev popolne abstinence,
  •  psihično okrevanje
  •  sprejemanje pravil skupnosti in vključevanje v skupino, prisostvovanje pri rednih aktivnostih – delovne navade, zdravo prehranjevanje, osebna higiena itd.

Glavni cilji druge faze so:

  •  graditev posameznikove osebnosti in osebnostna zrelost ter samostojnost
  •  učenje odgovornosti, samokontrola, samospoštovanje, družinski odnosi itd.

Življenje v skupnosti skupaj z odgovornostmi sestavlja odločilno fazo terapije: ponovno pridobitev svobode brez drog.
V terapevtski skupnosti DIANOVA poleg delovnih aktivnosti redno izvajajo tudi terapevtske aktivnosti. Posameznik poleg individualne obravnave tedensko prisostvuje na tematskih terapevtskih skupinah ter terapevtskih skupinah s tematiko po lastni izbiri. V prostem času se lahko uporabniki ukvarjajo tudi z organiziranimi športnimi aktivnostmi v samem centru, predvsem fitnes in nogomet.