6. Katere informacije o programu REINTEGRACIJA mi lahko še poveste?

1). Vstop v reintegracijsko fazo urejanja zasvojenosti je možen le po uspešno zaključeni drugi fazi in pozitivnem poročilu o zaključeni drugi fazi kateregakoli abstinenčnega programa (abstinenca je nujna vsaj leto dni)
 
2.) Program Reintegracija traja najmanj leto dni. Dolžina bivanja v Programu Reintegracija je odvisna od terapevtske poti uporabnika in jo določa strokovni team.
 
Program se deli na dva dela:
-         stanovanjski, ki traja okvirno od 6 mesecev do leto dni - 24 urno bivanje od po. do pet.,
-         nestanovanjski del - program iz domačega okolja, ki traja najmanj leto dni.
 
Stanovanjski del je razdeljen v dve fazi:
  1. faza: V tej fazi se uporabnik uvaja v pravila in hišni red reintegracijskega centra. Napisati mora svoj življenjepis, opraviti individualno in družinsko srečanje, izdelati mora svoj življenjski načrt in definirati svoje življenjske cilje s pomočjo terapevtov.
  1. faza: do zaključka stanovanjskega bivanja - V drugi fazi uporabnik začne aktivno iskati zaposlitev, urejati odnose z družino (če je v življenjskem načrtu ta cilj določen) in se odločiti za morebitno nadaljnje šolanje, prav tako pa delati na osebnostnih ciljih. Za prehod v nestanovanjski del vloži pisno prošnjo, ki jo obravnava strokovni team PR napiše evaluacijo dosedanjega dela v PR in jo predstavi na skupini. Po odobreni prošnji se vključi v drugi del programa.
Nestanovanjski del traja vsaj leto dni. 
Uporabnik(-ca) v tretji fazi živi samostojno življenje s službo/šolanjem in opravlja svoje dnevne obveznosti, obvezno enkrat tedensko prisostvuje terapevtski skupini in na seminarjih (sprva pogosteje, kasneje po dogovoru), se udeležuje reintegracijskih večerov (v primeru krajevne oddaljenosti – po dogovoru), se udeležuje individualne, družinske in partnerske terapije ter korektno opravlja vse dogovorjene terapevtske naloge. Ob koncu uporabnik/ca napove štirinajstdnevni odpovedni rok, naredi analizo svojega življenjskega načrta, predstavi skupini zaključno evalvacijo ter se pripravi na odhod. Pred odhodom opravi tudi zaključno družinsko srečanje, kjer skupaj s svojci pregleda prehojeno pot in nadaljnje cilje po zaključku programa.
 
Po uspešno opravljeni tretji fazi uporabnik(-ca) pridobi potrdilo o zaključku zdravljenja. Diplomo dobi na uradni podelitvi.