26. Kakšni so najbolj pogosti razlogi, da oseba začne jemati prepovedane substance? Kako bi lahko osebi, ki v tem ne vidi nič slabega, pomagali in jo skušali prepričati v nasprotno?

V literaturi se navaja več nagibov, zakaj posameznik začne in potem nadaljuje z jemanjem prepovedanih substanc oz. prepovedanih drog.
 
Lahko začne iz hedonističnih nagibov: potenciranje sreče in ugodja, ki ga doživlja, spodbujanje sproščenosti v
socialnih situacijah …
 
Lahko, da gre za kompenzacijsko rabo: da pozabi ali nadomesti z drugimi občutki slabo počutje, travme, ki jih je doživljal, nasilje ali zlorabe, žalost, izgubo in razočaranje, vznemirjenost in jezo …
 
Psihoanalitične teorije vzroke vidijo v družinskem okolju, v katerem oseba odrašča, v pogojih čustvene »avitaminoze« oz. v pogojih porušene komunikacije. Ta oseba kot odrasel človek v obdobju čustvene krize in osebnostne stiske  rešitev išče z jemanjem PAS in si poskuša pomagati na nekonstruktiven način. Pri tem je izražena avtoagresivnost, ki je usmerjena proti samemu sebi.
 
Genetske teorije omenjajo tudi genetske faktorje - predisponiranost zaradi pomanjkanja nekaterih transmiterskih snovi v centralnem živčnem sistemu.
 
Omenila bi še dolgčas, s katerim ni nič narobe, samo potrebno ga je izkoristiti na konstruktivne načine.
 
Ne glede na to, kako se začne, proces odvisnosti poteka in se razvija po določenih fazah (eksperimentiranje, socialna raba, instrumentalna raba, habitualna in kompulzivna faza).
 
Odgovor na drugo vprašanje je lahko zelo kompleksen in individualen. Kako lahko osebi, ki v tem ne vidi nič slabega, pomagamo in jo poskušamo prepričati v nasprotno?
 
 V nekaj stavkih lahko rečem, da je potrebno osebo motivirati in ta motivacija naj bi izhajala iz osebe same in njenih ciljev in strategij, ki jih v življenju ubira za reševanje težav. Uporaben je  postopek, ki ga v socialnem delu uporabljamo na področju duševnega zdravja: analiza tveganja. Predvsem je potrebno začeti z dobro informiranostjo, kar je včasih težko zaradi selektivnosti, ko odvisnik zbira samo takšne podatke, ki pozitivno govorijo o drogah in odvisnosti.  Če oseba določi lastne prioritete, se neha izmikati in lagati, se zave, kakšne negativne vplive imajo prepovedane droge na zdravje, določi osebe v socialnem okolju, ki jim lahko zaupa -  je na dobri poti.
  
Sandra Vitas, univ.dipl.psih.