25. OPOZORILO - "V heroinu ponovno našli antraks, do zdaj umrlo pet uporabnikov"

 Sporočilo za javnost 
 
Ljubljana, 7. januar 2010 – Na Škotskem so pred kratkim odkrili pet novih primerov okužbe z antraksom (vraničnim prisadom) med uporabniki heroina, kar je skupno število primerov dvignilo na enajst. Od vseh okuženih uporabnikov heroina jih je pet že umrlo, šest pa jih je še vedno na zdravljenju. Na podlagi do sedaj zbranih podatkov in dokazov naj bi bil okužen heroin prisoten na celotnem območju Škotske.
 
Kljub temu da gre za relativno majhno število ugotovljenih primerov okuženega heroina, najdenega na Škotskem, velja na možna tveganja opozoriti tudi uporabnike heroina drugod po Evropi in tudi v Sloveniji. Do tveganj okužbe lahko pride pri kakršnikoli uporabi okuženega heroina, ne zgolj pri injiciranju. Pozivamo vse uporabnike heroina, da so zelo pozorni na morebitne znake okužbe, med katere spadajo zlasti izrazita rdečina in oteklina okoli mesta injiciranja, ali kakršnekoli druge znake resne okužbe, kot je npr. visoka vročina. V teh primerih morajo nujno takoj poiskati medicinsko pomoč.
 
Z okuženim heroinom tvegajo predvsem njegovi uporabniki, zato je tveganje za morebitno okužbo pri splošni populaciji, vključno z ožjimi člani družine uporabnikov, zelo majhno. Antraks (vranični prisad) se zelo redko prenaša z osebe na osebo, poleg tega pa tudi ni nobenih dokazov za tveganje prenosa okužbe po zraku.
 
Pripravil: Matej Košir, direktor Inštituta za raziskave in razvoj 'Utrip'
Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip"
Trubarjeva cesta 13, 1290 Grosuplje
Pisarna: Parmova ulica 36, 1000 Ljubljana
Telefon: (031) 880 520

 
Več informacij: www.institut-utrip.si ali info@institut-utrip.si ali (031) 880-520