1. Katere aktivnosti so namenjene (mladim) udeležencem programa?

  1. podporno – terapevtska skupina: vsako drugo in četrto sredo ob 19.00h (približno 75 min)
  2. individualni terapevtski pogovori: po dogovru s terapevtom (praviloma v prvih dveh mesecih enkrat tedensko, kasneje manj pogosto (od 30 do 60 min)
  3. družinska srečanja: v prvih mesecih (do abstinence) vsaj enkrat mesečno, kasneje vsaj enkrat na dva meseca (od 40 do 60 min)
  4. strokovna predavanja: vsak prvi torek v mesecu ob 19.00
  5. urinska testiranja: praviloma nenajavljeno
  6. anamnestične aktivnosti: le izjemoma po dogovoru s terapevtom
  7. pisanje življenjepisa: konec prvega meseca