Vprašanja in odgovori

9. Nekaj statističnih podatkov

Uporabniki, ki pridejo k nam so moški in ženske vseh starostnih skupin, zasvojenci in njihovi svojci iz vse Slovenije. Do sedaj je bilo v vse programe v 16 letih vključeno čez 2000 družin.

Po dejavnostih:

1.) Info pisarna, svetovalnice Ljubljana, Zagorje, Trbovlje: več kot 800 uporabnikov  

2.) Skupina svojcev za samopomoč: (2x mesečno) 203 udeleženci 

3.) organizacija in sprejemi na zdravljenje v mednarodno terapevtsko skupnost Dianova International in skupnost Valdinievole: 20 ljudi 

8. Kaj so prepovedane droge?

Prepovedane droge so psihoaktivne snovi, ki vplivajo na človekovo duševnost in telo in je njihova proizvodnja in promet z zakonom prepovedana.

7. Ali mi zaupate kakšne podrobnosti o Terapevtski skupnosti DIANOVA?

Za slovenske uporabnike poteka program TS DIANOVA v naslednjih državah EU: v Belgiji, Italiji in na Portugalskem. Prva in druga faza potekata v državi, ki si jo izbere uporabnik,

tretjo fazo – program Reintegracije izvaja društvo UP in poteka v Ljubljani.

Glavni cilji prve faze so:

6. Katere informacije o programu REINTEGRACIJA mi lahko še poveste?

1). Vstop v reintegracijsko fazo urejanja zasvojenosti je možen le po uspešno zaključeni drugi fazi in pozitivnem poročilu o zaključeni drugi fazi kateregakoli abstinenčnega programa (abstinenca je nujna vsaj leto dni)
 
2.) Program Reintegracija traja najmanj leto dni. Dolžina bivanja v Programu Reintegracija je odvisna od terapevtske poti uporabnika in jo določa strokovni team.
 
Program se deli na dva dela:

5. Ali lahko sam/-a preverim, če se moj otrok (moj bližnji) drogira?

Ja, lahko. To lahko naredite povsem enostavno doma z urinskim testom in vam zato ni potrebno obiskati zdravnika. Kupite ga lahko tudi v naši informacijski pisarni na Miklošičevi 16 v času uradnih ur.

4. Znanstvena študija opozarja na škodljive posledice pri mladostnikih, ki kadijo marihuano.

Organizacija Youngminds je izvedla raziskavo na vzorcu 787 oseb in ugotovila, da je imela kar polovica mladih uživalcev že stranske učinke, kot sta preganjavica in tako imenovani 'blackout'. Znanstveniki opozarjajo, da so možgani pri mladostnikih še bolj občutljivi in dovzetni za škodljive vplive kanabisa, saj se še razvijajo. Mladostniki, ki uživajo marihuano, so tako kar dvakrat bolj dovzetni za pojav duševnih bolezni, kot je na primer shizofrenija.

3. Obvestilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi

V AVSTRIJI V DVEH TABLETKAH EKSTAZIJA ODKRILI NEVARNO SNOV PMA  Ljubljana, 9. julij 2009 - Agencija EU za droge opozarja, da so v Avstriji v dveh belih tabletkah ekstazija našli snov parametoksiamfetamin (PMA), ki je uvrščena med prepovedane snovi po seznamu Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971. Januarja letos so tovrstne tablete odkrili tudi v Nemčiji.

2. Aktivnosti, ki so namenjene svojcem oz. ključnim bližnjim osebam udeležencev (starši, partnerji, sorojenci, sovrstniki in drugi sorodniki)

  1. družinska srečanja: v prvih mesecih (do abstinence) vsaj enkrat mesečno, kasneje vsaj enkrat na dva meseca (od 40 do 60 min);
  2. podporno – terapevtska skupina: vsak tretji torek v mesecu ob 19.00;
  3. skupine za samopomoč: vsak drugi in četrti torek ob 19.00;
  4. strokovna predavanja: vsak prvi torek v mesecu ob 19.00;
  5. anamnestične aktivnosti: le izjemoma po dogovoru s terapevtom.

1. Katere aktivnosti so namenjene (mladim) udeležencem programa?

  1. podporno – terapevtska skupina: vsako drugo in četrto sredo ob 19.00h (približno 75 min)
  2. individualni terapevtski pogovori: po dogovru s terapevtom (praviloma v prvih dveh mesecih enkrat tedensko, kasneje manj pogosto (od 30 do 60 min)
  3. družinska srečanja: v prvih mesecih (do abstinence) vsaj enkrat mesečno, kasneje vsaj enkrat na dva meseca (od 40 do 60 min)
  4. strokovna predavanja: vsak prvi torek v mesecu ob 19.00
Syndicate content